In M.Of. nr. 36 din data de 17 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului transportului si infrastructurii nr. 1.034/2011 pentru aprobarea conditiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si cele privind contractele pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finantate din fonduri publice.

Conditiile generale de contract pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri publice, au fost aprobate prin H.G. nr. 1405/2010, in vigoare din data de 20 ianuarie 2011. Conditiile contractuale speciale modifica/completeaza conditiile de contract astfel aprobate.

Ordinul curpinde doua anexe, respectiv :

  • Anexa nr. 1 – Conditiile speciale privind contractele pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finantate din fonduri publice;
  • Anexa nr. 2 – Conditiile speciale privind contractele pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar, ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finantate din fonduri publice.

Conditiile speciale modifica aspecte din Conditiile generale de contract, precum:

  • obligatiile comune si individuale – se modifica obligatiile Antreprenorului, in sensul ca acesta  are obligatia de a prezenta un contract (acord) de asociere incheiat intre parti, in cazul in care Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor in vigoare) o asociere fara personalitate juridica, asociere in participatiune sau asociere de tip joint venture, consortium ori alte forme de asociere in scopuri comerciale, care nu au personalitate juridica si sunt constituite in temeiul legii, tratate drept asocieri in participatiune;
  • revendicarile Beneficiarului – se stabileste ca penalitatile datorate de Antreprenor Beneficiarului vor fi calculate de Inginer si aprobate de Beneficiar si vor fi facturate separat Antreprenorului;
  • garantia de buna executie – se stabileste modalitatea de constituire si obligatia din partea Antreprenorului de a reintregi garantia ori de cate ori ori cuantumul ei a fost diminuat prin executarea ei de catre Beneficiar;
  • plata in avans – este evidentiata modalitatea in care se vor efectua platile in avans: fiecare plata in avans va fi justificata si rambursata prin deduceri din certificatele interimare de plata pana la data emiterii certificatului de receptie la terminarea lucrarilor; la incheierea fiecarui an bugetar, Antreprenorul are obligatia de a transmite Inginerului spre aprobare un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care sa confirme modul si gradul de utilizare a avansului corespunzator destinatiilor stabilite prin contract; sunt de asemenea enumerate elementele pe care trebuie sa le cuprinda instrumentul de garantare pentru plata avansului in mod obligatoriu si  valorile pe care scrisoarea de garantie trebuie sa le acopere;
  • platile – factura furnizata de catre Antreprenor va fi emisa si completata in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

 

 

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul