In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii) – (v) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii) – (v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii (Ordinul nr. 300/549/2021).

Ordinul nr. 300/549/2021 aproba:

 • Lista tarilor terte care au ratificat Acordul privind Achizitiile Publice al Organizatiei Mondiale a Comertului (AAP);
 • Lista tarilor terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana; si
 • Lista tarilor terte care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice.

In aceste liste nu se regasesc Republica Populara Chineza sau Federatia Rusa, care au inca doar statutul de observator in cadrul AAP.

Lista tarilor terte care au ratificat AAP

Lista tarilor terte care au ratificat AAP (inclusiv regiunile administrative speciale si teritoriale vamale distincte care sunt parti la AAP) cuprinde urmatoarele:

 • Republica Armenia;
 • Uniunea Australiei;
 • Canada;
 • Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong (a Republicii Populare Chineze);
 • Islanda;
 • Statul Israel;
 • Japonia;
 • Republica Coreea;
 • Principatul Liechtenstein;
 • Republica Moldova;
 • Muntenegru;
 • Tarile de Jos – cu privire la Aruba;
 • Noua Zeelanda;
 • Regatul Norvegiei;
 • Republica Singapore;
 • Confederatia Elvetiana;
 • Teritoriul vamal distinct Taipei (al Republicii Populare Chineze);
 • Ucraina;
 • Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;
 • Statele Unite ale Americii.

Lista tarilor terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana

Lista tarilor terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana cuprinde urmatoarele:

 • Republica Albania;
 • Republica Macedonia de Nord;
 • Muntenegru;
 • Republica Serbia;
 • Republica Turcia.

Lista tarilor terte care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice

Lista tarilor terte care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice cuprinde urmatoarele:

 • Republica Albania;
 • America Centrala (Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Salvador, Guatemala);
 • Republica Armenia;
 • Bosnia si Hertegovina;
 • Canada;
 • Republica Chile;
 • Comunitatea Andina (Columbia, Peru si Ecuador);
 • Republica Coreea;
 • Confederatia Elvetiana;
 • Republica Georgia;
 • Republica Irak;
 • Japonia;
 • Republica Kazahstan;
 • Kosovo;
 • Republica Macedonia de Nord;
 • Statele Unite Mexicane;
 • Republica Moldova;
 • Muntenegru;
 • Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;
 • Republica Serbia;
 • Republica Singapore;
 • Ucraina;
 • Republica Socialista Vietnam.

Listele se actualizeaza anual sau ori de cate ori este necesar, in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei situatii de modificare.

Articole similare

O noua functionalitate in SEAP ce permite publicarea tuturor modificarilor aduse contractelor/acordurilor-cadru

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Citește articolul