In M.Of. nr. 153 din data de 3 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 580/2015 privind modificarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii.

Ordinul modifica Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, aprobata prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 467/2015, precum si Procedura de administrare si monitorizare a contribuabilor mijlocii, aprobata prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 468/2015. Modificarile vizeaza:

  • procedura de executare silita a marilor contribuabili;
  • procedura de executare silita a contribuabililor mijlocii.

PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA A MARILOR CONTRIBUABILI

Potrivit Ordinului, coordonarea executarii silite va fi realizata de Directia generala de administrare a marilor contribuabili prin serviciile de executare silita proprii in cazul recuperarii creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de acestia si sediile lor secundare. In cazul in care executarea silita se face prin poprire, aplicarea masurii de executare silita se va face de catre serviciile de executare silita proprii ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

Competenta in sechestrarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili este atribuita serviciilor regionale de executare silita ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili in a caror raza teritoriala se afla bunurile urmaribile. De asemenea, potrivit Ordinului, serviciile regionale de executare silita vor proceda si la valorificarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili, la solicitarea conducerii Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

In vederea desfasurarii procedurii de valorificare a acestor bunuri, conducerea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili va numi comisiile de licitatie.

PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA A CONTRIBUABILILOR MIJLOCII

Conform Ordinului, pentru recuperarea creantelor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de acestia si de sediile lor secundare, organul de executare coordonator este administratia judeteana a finantelor publice, prin structura de colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii. In cazul in care executarea silita se face prin poprire, aplicarea masurii de executare silita se face de catre organul de executare coordonator.

Aceste organe de executare, in a caror raza teritoriala se afla bunurile, vor fi competente sa aplice procedura de executare silita prin sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile/imobile ale contribuabililor mijlocii. Noile prevederi introduc si o exceptie de la aceasta regula, respectiv cand se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau de sustragere de la executare silita a bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului, caz in care organul coordonator poate proceda la indisponibilizarea si executarea silita a acestora, indiferent de locul in care se gasesc bunurile.

La solicitarea organului de executare coordonator, in vederea desfasurarii procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate, organele de executare competente vor numi comisiile de licitatie.

Totodata, potrivit Ordinului, organele fiscale competente in administrarea contribuabililor anterior datei de 1 ianuarie, care au infiintat popriri inainte de aceasta data asupra veniturilor datorate de terti ori asupra disponibilitatilor din conturile bancare ale contribuabililor mijlocii, vor comunica tertilor si tuturor bancilor unde sunt infiintate popriri codul IBAN de la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti ori de la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal care a preluat in administrare contribuabilul, dupa caz, in care se vor vira sumele retinute, aferente veniturilor bugetare.

In cazul in care exista sume obtinute si nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira in contul 50.67 – „Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in cadrul procedurii de executare silita”, care functioneaza pe numele directiei generale regionale a finantelor publice. In acest sens, organul fiscal competent care a preluat in administrare contribuabilul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor titlului VIII „Colectarea creantelor fiscale” cap. X „Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita” din Codul de procedura fiscala.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul