In M.Of. nr. 399 din data de 3 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 196/2013 privind aprobarea cu modificari a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Legea nr. 196/2013 a intrat in vigoare la data de 6 iulie 2013.

Modificarile si completarile vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

  • structurile verificate;
  • constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare/corectiilor financiare;
  • stingerea creantelor bugetare;
  • solutionarea contestatiilor.

STRUCTURILE VERIFICATE

Definitia structurilor verificate include, pe langa beneficiarii asistentei din fonduri europene, oricare structura de implementare, precum si orice persoana fizica ori juridica ce se afla intr-o relatie contractuala, in cadrul proiectelor/programelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora si beneficiarii persoane fizice sau juridice indreptatite sa primeasca, numai pe baza unei cereri de plata, subventii ori ajutoare care sunt finantate din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora in cadrul politicii agricole comune si din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (denumit in continuare „P.N.D.R. 2007-2013”).

CONSTATAREA NEREGULILOR SI STABILIREA CREANTELOR BUGETARE/CORECTIILOR FINANCIARE

Prevederile O.U.G. nr. 66/2011 referitoare la:

  • prezentarea proiectului de proces verbal structurii verificate, anterior aprobarii acestuia, in vederea exprimarii punctului de vedere, precum si
  • prezentarea propriu-zisa a punctului de vedere al structurii verificate,

nu sunt aplicabile cu privire la titlurile de creanta care sunt intocmite pentru beneficiarii persoane fizice sau juridice indreptatite sa primeasca, numai pe baza unei cereri de plata, subventii ori ajutoare care sunt finantate din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora in cadrul politicii agricole comune si din P.N.D.R. 2007-2013.

STINGEREA CREANTELOR BUGETARE

In ceea ce priveste data stingerii creantelor bugetare, in cazul recuperarii creantelor bugetare rezultate din nereguli prin deducere din platile/rambursarile ulterioare pe care debitorul este indreptatit sa le primeasca, aceasta este data la care beneficiarul a depus cererea de plata/rambursare de fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora, din care s-a efectuat deducerea respectiva.

Cu titlu de exceptie, creantele bugetare rezultate din nereguli constatate in implementarea proiectelor finantate prin P.N.D.R. 2007-2013 si prin politica agricola comuna, se sting la data emiterii deciziei de plata/certificatului de plata aferent platii pe care beneficiarul este indreptatit sa o primeasca.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

Legiuitorul a introdus o noua ipoteza in care autoritatea publica competenta cu solutionarea contestatiei poate suspenda, prin decizie motivata, procedura de solutionare a contestatiilor, respectiv, in situatia in care solutionarea cauzei depinde de reanalizarea cererii de plata si a tuturor documentelor ce au stat la baza emiterii titlului de creanta pentru beneficiarii persoane fizice sau juridice indreptatite sa primeasca, numai pe baza unei cereri de plata, subventii ori ajutoare care sunt finantate din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora in cadrul politicii agricole comune si din P.N.D.R. 2007-2013.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul