In M.Of. nr.  416 din data de 22 iunie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 723/2010 prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996  republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare.

Obiectul exceptiei

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie procedura de rectificare a inscrierilor in  cartea funciara, iar textul de lege criticat are urmatorul continut: „Procedura de rectificare a  inscrierilor  in cartea funciara, a modificarilor  si cea de  indreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale”.

Neconstitutionalitatea procedurii de rectificare

Potrivit principiului simetriei juridice, si avand in vedere faptul ca rectificarea  inscrierilor poate fi majora, reprezentand un act constitutiv de drepturi sau putand avea chiar titlu executoriu, procedura de rectificare a inscrierilor  in cartea funciara trebuie instituita printr-o norma legala egala ca forta juridica cu cea prin care s-a reglementat procedura de inscriere in cartea funciara, respectiv prin lege organica.

Textul de lege criticat, ce prevede ca procedura de rectificare sa fie stabilita printr-o norma cu o putere juridica inferioara legii organice, respectiv prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, incalca dispozitiile constitutionale ale art. 73  alin. (3) lit. m), care prevad obligativitatea reglementarii prin lege organica a regimului juridic general al proprietatii, precum si ale art. 1 alin. (4) privind separarea puterilor in stat.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul