In M.Of. nr. 365 din data de 30 mai 2012 a fost publicata Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Atat Legea nr. 76/2012, cat si Codul de procedura civila au intrat in vigoare la data de 15 februarie 2013.

Unul dintre cele mai importante aspecte cuprinse in Legea nr. 76/2012 cu privire la societatile, numite pana la 15 februarie 2013 comerciale, este reprezentata de obligatia cuprinsa in dispozitiile finale ale legii, de eliminare din denumirea acestora a sintagmei “comerciala”.

Astfel, in termen de 2 ani, respectiv pana la data de 15 februarie 2015, societatile inregistrate in registrul comertului care au in denumire sintagma „societate comerciala” sunt obligate a efectua demersurile necesare inlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate„. Pana la finalizarea acestor demersuri, societatea poate functiona cu denumirea inscrisa in registrul comertului la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2012. Oficiul National al Registrului Comertului a publicat pe pagina sa oficiala de internet o lista a societatilor care au obligatia de a efectua demersurile necesare inlocuirii sintagmei „societate comerciala” din denumire.

In ceea ce priveste sucursalele societatilor, modificarile privind denumirea sucursalei se inregistreaza la oficiul registrului comertului de la sediul persoanei juridice care a infiintat sucursala, din oficiu, pe baza notificarii si a inscrisurilor doveditoare, transmise pe cale electronica de catre O.R.C.T. la care s-a inmatriculat sucursala.

Inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii denumirii societatii este scutita de taxa de inregistrare.

De asemenea, Oficiul National al Registrului Comertului recomanda inlocuirea sintagmei ”societate comerciala” cu termenul ”societate” in actele constitutive ale celorlalte societati care au prevazuta aceasta sintagma numai in continutul actului constitutiv, nu si in denumire.

Alte modificari ale Legii societatilor nr. 31/1990 includ:

  • a fost introdus un nou caz de dizolvare, respectiv daca societatea s-a aflat mai mult de 3 ani in inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului; termenul de 3 ani curge de la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind starea de inactivitate temporara a societatii;
  • in tot cuprinsul legii, sintagma „societate comerciala” sau, dupa caz, „societati comerciale” se inlocuieste cu termenul „societate” sau, dupa caz, „societati„;
  • calea de atac a recursului este inlocuita cu calea de atac a apelului, iar dispozitiile Codului de procedura civila cu privire la procedura scrisa prealabila judecarii apelului se aplica in mod corespunzator;
  • termenul “irevocabila” se inlocuieste cu “definitiva”;
  • termenul de “daune cominatorii” este inlocuit cu “daune – interese potrivit dreptului comun”;

cu privire la suspendarea hotararilor adunarii generale, in cazul in care instanta incuviinteaza suspendarea, il poate obliga pe reclamant la o cautiune, impotriva careia legea nu mai prevede nicio cale de atac.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul