Fie că vreți să încheiați un contract, să gășiți o soluție pentru o problemă de dreptul muncii sau de drept societar sau să dezvoltați un proiect imobiliar, avocații noștri vă pot sprijini să navigați prin cadrul legal complex și aflat într-o perpetuă schimbare.

Companiile se confruntă zilnic cu probleme presante legate de funcționarea și managementul activității, relațiile cu angajații, colaborarea cu partenerii contractuali și interacțiunea cu autoritățile publice. O premisă pentru succesul oricărei afaceri este prevenirea problemelor și a litigiilor în loc de căutarea unor soluții ulterioare.

Asistăm o gamă variată de companii, de la start-up-uri, IMM-uri și ONG-uri la corporații internaționale în gestionarea oricăror aspecte legate de activitatea curentă a acestora. Echipa noastră oferă soluții creative, ingenioase și consiliere strategică, într-o manieră eficientă și promptă, în orice aspecte legate de înființarea, funcționarea și dezvoltarea afacerii. Avem o expertiză solidă în contracte, drept imobiliar, societar și dreptul muncii, obținând rezultate concrete în proiecte complexe. Practica noastră acoperă și chestiuni generale în domenii conexe, precum concurență și ajutoare de stat, proprietate intelectuală, protecția datelor și regulatory.

Arii de practică principale

Practica noastră de Day-to-Day Dusiness este concentrată pe principalele domenii în care companiile se confruntă în mod curent cu probleme presante.

Day-to-Day Business

Man playing chess

Contracte

Oferim toată gama de servicii juridice, de la redactarea și revizuirea contractelor până la structurarea tranzacțiilor complexe și asistarea în negocieri dificile sau modificarea contractelor, cu privire la diferite tipuri de contracte, din diverse industrii. Asistăm tototdată clienții cu privirea la executarea și încetarea contractelor, atât în etapă prelitigioasă cât și în fața instanțelor de judecată.

Drept societar

Serviciile noastre juridice acoperă toate aspectele legate de înființarea unei societăți și orice modificări subsecvente, funcționarea organelor de administrare și de decizie, răspunderea administratorilor, asociaților și a societății. Asistăm totodată clienții cu privire la orice modificări în structura societății, inclusiv transferul de părți sociale sau de afacere.

Dreptul muncii

Acordăm asistență juridică în orice aspect de dreptul muncii, de la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, redactarea regulamentelor de ordine interioară, până la concedieri colective complexe sau transfer de întreprindere. Asistăm totodată clienții în obținerea de permise de muncă și de ședere, vize pe termen lung sau scurt sau formulare europene în domeniul securității sociale.

Imobiliare

Oferim consultanță juridică în tranzacții imobiliare, precum vânzări, achiziții, închirieri sau contracte de garanție. Asistăm de asemenea companiile în toate etapele pe care le implică dezvoltarea unui proiect imobiliar, inclusiv obținerea autorizației de construcție, încheierea contractelor de antrepriză și subcontractare, precum și etapă recepției.

Concurență & Ajutoare de stat

Asistăm companiile în dispute de concurență neloială și oferim consultanță juridică în legătură cu aspecte de dreptul concurenței și antitrust, precum și reprezentare în față Consiliului Concurenței, inclusiv pe parcursul investigațiilor. Consultanța oferită acoperă și procedurile de acordare a ajutoarelor de stat, cum ar fi evaluarea conformității schemelor de ajutoare de stat cu legislația europeană.

IP & Protecția Datelor

Asistăm companiile în legătură cu redactarea și revizuirea contractelor și a clauzelor privind drepturi de proprietate intelectuală (cum ar fi mărci, drepturi de autor, brevete) și pe parcursul procedurilor de înregistrare la nivel național, european și internațional. De asemenea, asistăm clienții cu privire la implementarea GDPR la nivelul companiei, precum și în cadrul contractelor încheiate cu partenerii de afaceri.

Proiecte relevante

Avocații noștri oferă consultanță juridică de calitate, într-o manieră promptă și eficientă, în aspecte de Day-to-Day Business pentru numeroase proiecte și companii din diverse industrii, de la IMM-uri și ONG-uri la societăți cu răspundere limitată din România și corporații internaționale.

Infrastructură

Contracte FIDIC

Am acordat consultanță juridică unei renumite companii internaționale de construcții cu privire la riscurile generate de mai multe contracte de lucrări de tip FIDIC Roșu, pentru proiecte cu o valoare estimate de peste 100 de milioane de euro, precum construirea variantei de ocolire Târgu-Jiu sau reabilitarea podurilor de cale ferată de peste Dunăre.

Contracte de lucrări publice

Am asistat mai multe companii din domeniile construcții, infrastructură și gestionarea deșeurilor, cu privire la executarea, modificarea și încetarea contractelor de achiziții publice de lucrări, cu o valoare estimată de peste 40 de milioane de euro. Consultanță acordată a acoperit aspecte variate, precum impactul modificărilor semnificative din dreptul fiscal și legislația muncii asupra valorii contractelor.

Șosele de centură

Am asistat o companie din sectorul construcțiilor cu privire la executarea unui contract de proiectare și execuție a șoselei de centură din Satu Mare, cu o valoare estimată de aproximativ 60 de milioane de euro. Am redactat atât opinii legale cu privire la finanțarea și executarea contractului, cât și propuneri de modificare a contractului.

Autostrăzi și reabilitare de drumuri

Am asistat o companie din domeniul construcțiilor în legătură cu executarea unui contract de lucrări pentru construcția sectorului Suplacu de Barcău-Borș al autostrăzii A3, cu o valoare de aproximativ 160 de milioane de euro, precum și executarea unui contract de lucrări cu o valoare de peste 14 milioane de euro încheiat cu Municipiul Târgoviște pentru modernizarea și reabilitarea șoselei de centură a orașului.

Imobiliare & Construcții

Execuția la cheie a unei clădiri de birouri

Am oferit consultanță juridică, de la revizuirea contractului de antrepriză, în valoare de aproximativ 120 de milioane de euro, la asistarea pe parcursul executării contractului cu privire la diverse aspecte, precum indicele preturillor pentru construcții în România, răspunderea antreprenorului față de subcontractanți, garanții legale, clauze penale și răspunderea generală a antreprenorului.

Contracte de închiriere pe termen lung pentru spații comerciale

Am asistat mai multe companii din industria alimentară și din sectorul construcțiilor în legătură cu negocierea unor contracte de închiriere pe termen lung pentru spații comerciale cu hypermarketuri internaționale și lanțuri de magazine. Avocații noștri au revizuit clauzele contractuale care vizau întreg proiectul de dezvoltare imobiliară, de la obținerea de autorizații de construire la construirea spațiilor și închirierea ulterioară a acestora.

Due diligence imobiliar

Am acordat consultanță juridică în verificarea conformității proiectelor finanțate în cadrul programului Green Industry Innovation România, parte integrantă din Norway Grants, cu normele de drept imobiliar incidente. Am analizat contractele de lucrări și contractele de vânzare - cumpărare de terenuri și echipamente încheiate de beneficiari în implementarea proiectelor.

Construcția de centre de agrement

Am asistat doi dezvoltatori imobiliari importanți din România în legătură cu încheierea de contracte de lucrări pentru construirea a două centre de agrement de lux în București și în Constanța, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, cu o valoare totală de peste 30 de milioane de euro. Echipa noastră a asistat clienții în redactarea și executarea contractelor de achiziții publice de lucrări și furnizare de echipamente, inclusiv a unui contract FIDIC Roșu.

Inginerie

Aspecte curente corporative și de dreptul muncii

VASS Lawyers a asistat o companie multinațională de inginerie cu privire la aspecte corporative curente, de la reprezentarea în față registrului comerțului, redactarea hotărârilor adunării generale a asociaților, la schimbarea sediului social și a administratorilor. Asistență juridică acordată în dreptul muncii a vizat încheierea și încetarea contractelor de muncă, restructurarea companiei, precum și asigurarea reprezentării în litigiile cu angajații.

Contract cadru de servicii de inginerie

Am revizuit clauzele standard ale unui contract cadru și ale unui contract de prestări servicii de inginerie pentru o renumită companie petrolieră, în acord cu prevederile legislației civile. La acel moment, noul Cod Civil abia intrase în vigoare.

Contracte civile

Am asistat o companie multinațională de inginerie în legătură cu încheierea și executarea mai multor contracte, cu o valoare totală de peste 2 milioane de euro. Aceste contracte au inclus contracte de proiectare și management de proiect în industria petrolului și gazelor, precum și un contract de închiriere pentru sediul companiei sau contracte de tranzacție. Am asistat totodată compania pe perioada negocierilor purtate pentru soluționarea litigiului izvorât dintr-un contract în valoare de peste 61 de milioane de euro.

Construirea unui centru multifuncțional Schengen

VASS Lawyers a asistat și reprezentat cu succes o companie irlandeze specializată în servicii de proiectare și consultanță tehnică în legătură cu litigiul decurgând din executarea unui contract de servicii de consultanță și asistență tehnică pentru construirea unui centru multifuncțional Schengen, cu o valoare de peste 600.000 de euro.

IT & Telecomunicații

Contracte în industria telecomunicațiilor

Am asistat principalului furnizor de antene de comunicații mobile și de radiodifuziune de pe piață din România în ceea ce privește încheierea, negocierea, executarea, încetarea diferitelor contracte, cu o valoare totală de peste 50 de milioane de euro. Contractele au inclus contracte de lucrări specifice, proiectare și monitorizare în domeniul telecomunicațiilor (pentru instalații complexe de sisteme de telecomunicații, inclusiv radio/turnuri TV), acorduri de distribuție de echipamente telecom și tranzacții transfrontaliere complexe pentru proiecte din Turcia sau Belgia. Consultanță juridică a fost acordată și pentru contracte legate de funcționarea curentă a societății, precum contracte de tranzacție, servicii de audit, vânzare-cumpărare, recrutare, închiriere sau acorduri de confidențialitate.

Aspecte corporative, de dreptul muncii și protecția datelor

Am asistat companii din industriile telecomunicații și IT cu privire la aspecte corporative curente, de la modificarea actelor constitutive, reprezentarea în față registrului comerțului sau redactarea hotărârilor adunării generale a asociaților, la aspecte mult mai complexe precum transferul de părți sociale și de business sau răspunderea administratorului. Am asistat companiile și în ceea ce privește implementarea GDPR la nivelul organizației și a contractelor. Consultanță juridică în dreptului muncii a acoperit atât redactarea contractelor de muncă și a regulamentelor de ordine interioară, cât și transferul de întreprindere.

Platforma online de muzică

Am redactat toate documentele necesare pentru o platforme online de muzică creată de o echipa de antreprenori tineri, ce va fi lansată în viitorul apropiat, cum ar fi Termeni și Condiții, Politică de prelucrare a datelor și Politică de Cookie-uri. Asistență acordată a presupus o analiză exhaustivă a legislației relevante în materie civilă, de proprietate intelectuală, dar și privind protecția datelor cu caracter personal.

Dezvoltare de software

Am asistat o companii de IT în legătură cu încheierea și executarea mai multor contracte de dezvoltare de software, vânzare de licențe software și prestarea de servicii conexe. Echipa noastră a asistat totodată compania la încheierea și executarea unei game variate de contracte, precum contracte de leasing, contabilitate, colaborare și a acordat în mod constant consultanță cu privire la aspecte de drept fiscal și proprietate intelectuală, inclusiv reprezentare în față autorităților competențe, cum ar fi OSIM.

Auto & Tehnologie

Tehnologii de supraveghere

Am asistat un producător de sisteme de supraveghere din Ungaria în legătură cu atribuirea unui acord-cadru pentru furnizarea de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, cu o valoare estimată de aproximativ 12 milioane de euro. Avocații noștri au redactat propuneri substanțiale de modificare a acordului-cadru și a contractelor subsecvente, pentru a fi depuse în cadrul ofertei.

Componente mecanice și subansamble pentru mașini de ridicat

VASS Lawyers a asistat filiala din România a unei companii belgiene, producătoare de componente mecanice și subansamble pentru mașini de ridicat, cu privire la aspecte corporative și comerciale curente, inclusiv în legătură cu încetarea contractului de mandat al administratorului companiei și distribuirea dividendelor.

Vehicule și echipamente medicale

Am asistat un important furnizor de vehicule și echipamente medicale din România cu privire la aspecte corporative curente, cum ar fi delegarea puterilor administratorului, modificarea substanțială a actului constitutiv sau transferul de părți sociale și majorarea capitalului social al companiei. Am asistat de asemenea compania în vederea încheierii mai multor acorduri-cadru de furnizare de ambulanțe, cu o valoare estimată de peste 300 de milioane de euro.

Echipamente medicale

Am asistat mai multe companii care furnizează și distribuie echipamente medicale cu privire la executarea unor contracte de intermediere, distribuție, prestare de servicii de reparații și întreținere, pentru dispozitive medicale de ultima generație, produse de lideri de pe piață mondială. Am asistat totodată una dintre companii pe parcursul negocierilor pentru încetarea mai multor contracte de muncă.

Bunuri de consum

Contracte de distribuție

Am asistat și reprezentat doi distribuitori în negocierile privind încetarea unor contracte de distribuție încheiate cu o renumită companie de bere și un important producător de ciocolată și cafea. Am acordat consultanță cu privire la interpretarea contractelor și reprezentare în etapă soluționării amiabile a litigiilor.

Contract de vânzare internațională de mărfuri

Am asistat o importantă companie locală din industria siropului cu privire la încheierea unui contract de vânzare internațională de mărfuri conform Incoterms 2010. Avocații noștri au redactat clauzele contractului și au asistat clientul prompt și efficient pe parcursul negocierilor.

Ajutoare alimentare

Am asistat un important producător și furnizor de produse lactate în legătură cu încheierea unui contract de achiziție publică cu Ministerul Fondurilor Europene pentru furnizarea de ajutoare alimentare persoanelor defavorizate, cu o valoare de aproximativ 300 de milioane de euro. Am redactat o serie de propuneri de modificare a contractului, acceptate de minister. Am asistat totodată compania în ceea ce privește investigațiile declanșate de Consiliul Concurenței pentru participarea cu oferte trucate la licitații.

Campanie publicitară

Echipa noastră a asistat o companie de publicitate în organizarea unei campanii promoționale pentru un important lanț german de magazine de pantofi și articole sportive. Am redactat termenii și condițiile campaniei și am oferit consultanță juridică în legătură cu structurarea campaniei.

Regulatory

Contract de concesiune pentru un campus universitar

Am asistat un consorțiu de companii internaționale în legătură cu încheierea unui contract de concesiune pentru înființarea unui campus universitar străîn de o universitate din România, cu o valoare estimată de peste 300 de milioane de euro. Avocații noștri au redactat propuneri de modificare a contractului, care au implicat aspecte complexe de intepretare a legislației educației, au asistat clientul în încheierea și executarea contractului și în pregătirea documentelor societare pentru ofertă.

Gaze industriale și medicale

Echipa noastră a asistat o companie lider internațional în domeniul gazelor medicale și industriale în ceea ce privește interpretarea, executarea și încetarea unui acord de furnizare de oxigen medicinal lichefiat de lungă durata, încheiat cu un spital municipal de urgență, având o valoare de peste 2 milioane de euro, precum și în vederea încheierii unor contracte având un obiect similar. Aceste contracte au ridicat probleme complexe de de interpretare și aplicare a legislației în domeniul sănătății.

Gestionarea deșeurilor și închiderea depozitelor de deșeuri

Am asistat o companie de gestionare a deșeurilor în legătură cu încheierea unor contracte de colectare și reciclare a deșeurilor, implicând aspecte complexe de regulatory și concurență. Am acordat totodată consultanță juridică unei companii de reciclare și salubrizare în privința închiderii unui depozit de deșeuri din județul Brașov în contextul atât a constrângerilor legale și financiare naționale, cât și a presiunii din partea Comisiei Europene de urgentare a procesului de închidere a 68 de depozite de deșeuri neconforme pentru care România a fost trimisă în față Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Achiziția unei francize

Am asistat o companie privată din domeniul educației în legătură cu achiziția unei francize pentru un program educațional și de divertisment destinat copiilor. Asistență juridică a inclus revizuirea și analiză contractului de franciză, inclusiv a clauzelor de neconcurență și de exclusivitate, în condițiile în care o franciză similară fusese deja vândută în România.

Energie & Protecția Mediului

Industria minieră

Am asistat un furnizor polonez de haveze, în legătură cu executarea unui contract de furnizare de haveze, cu o valoare estimată de aproximativ 1,4 milioane de euro. Asistență juridică acordată a inclus interpretarea clauzelor contractuale, asistență în legătură cu executarea garanției de bună execuție de către achizitor, precum și redactarea de notificări în etapă negocierilor dintre părți.

Gaze naturale

Am asistat și reprezentat cel mai important producător român de echipamente și instalații pentru extracția, transportul și distribuția gazelor naturale în ceea ce privește încheierea și executarea mai multor contracte aflate în derulare, cu o valoare estimată de aproximativ 65 de milioane de euro. Echipa noastră a asistat clientul și într-un litigiu cu o companie petrolieră națională în ceea ce privește executarea unui contract sectorial de furnizare de regulatoare de presiune.

Industria petrolieră

Echipa noastră a asistat o importantă companie din România care activează în industria petrolului și gazelor în legătură cu transferul de angajați în conformitate cu reglementărilor în materia protecției salariaților în cadrul transferului de întreprindere (TUPE), pentru operarea și întreținerea instalațiilor petroliere și de gaze offshore și onshore.

Întreținerea spațiilor verzi

Am asistat o companie care prestează servicii de utilitate publică în executarea unor contracte de achiziții publice de prestări servicii, încheiate pentru întreținerea spațiilor verzi situate în mai multe orașe din România, precum Constanța și Albă-Iulia, cu o valoare de peste 10 milioane de euro, în special în ceea ce privește ajustarea valorii contractelor la noile condiții economice și fiscale.

Echipa noastră de Day-to-Day Business

Suntem o echipă de profesioniști care au o expertiză juridică solidă și o vastă experiență în acordarea de consultanță juridică companiilor.

Iulia Vass

Având o experiență de peste 14 ani și un master în Achiziții Publice de la o renumită universitate din UK, Iulia este recunoscută de Legal 500 drept Leading Individual pentru Achiziții Publice & PPP, fiind apreciată pentru „capacitatea de a contura scenarii privind un anumit caz și de a anticipa rezultatele”.

Bianca Bello

Având o experiență de peste 10 ani în Achiziții Publice, Bianca este recomandată de Legal 500 drept „profesionistă și meticuloasă”. Activitatea sa se concentrează în principal pe proiecte de consultanță în Achiziții Publice.

Alexandra Mititelu

Având o experiență de peste 7 ani în Achiziții Publice, Alexandra este recomandată de Legal 500 pentru „identificarea cu clientul în fiecare speță”. Activitatea sa se concentrează în principal pe litigii de Achiziții Publice.

Belgin Boras

Având o experiență de peste 5 ani în Achiziții Publice, Belgin este un membru important al „echipei extraordinare care funcționează că un ceas elvețian” fiind implicată atât în proiecte de consultanță, cât și de litigii.

Abonează-te la news alert-uri - Day-to-Day Business

Dacă doriți să fiți la curent cu modificările legislative relevante, vă rugăm să vă abonați la news alert-uri aici.

  • Acest câmp are scop de validare și va rămâne neschimbat.

Premii

VASS Lawyers este o firmă de avocatură din România, specializată în Achiziții Publice și PPP, premiată la nivel internațional.

vass lawyers achizitii publice avocat parteneriat public privat vass lawyers achizitii publice avocat parteneriat public privat