Cu toții preferăm să evităm conflictele cu partenerii de afaceri, angajații, mass-media sau autoritățile statului. Dar câteodată nu ai de ales și trebuie să lupți. În astfel de situații va oferim sprijinul necesar.

Legislația din România aflată într-o perpetuă schimbare este complexă și foarte interpretabilă. Jurisprudența nu este izvor de drept, iar soluțiile pronunțate de instanțe sunt deseori imprevizibile. O premisă esențială pentru a spori șansele de succes este să ai un partener puternic și de încredere care poate instrumenta cu măiestrie un litigiu încă din faza prelitigioasa și până la soluționarea definitivă a acestuia.

Acordăm consultanță strategică și reprezentăm o gamă largă de companii, ONG-uri, organisme publice sau persoane fizice în litigii complexe, de lungă durata, în față tuturor instanțelor judecătorești din România, instanțelor arbitrale, Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) sau Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Litigiile de Achiziții Publice sunt punctul nostru forțe, însă practică noastră acoperă și litigiile administrative sau comerciale, precum și litigii privind respectarea drepturilor la demnitate, onoare și reputație.

Domenii conexe

Bună cunoaștere a normelor de procedură nu este suficientă pentru a obține succese importante în dosarele de instanță. Prin urmare, acoperim și toate domeniile esențiale care privesc fondul cauzei.

Litigii & Arbitraj

Achiziții publice

Reprezentăm clienții în procedurile de remedii în față diferitelor organisme de remedii, precum Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), dar și în litigii privind executarea contractelor în față instanțelor judecătorești sau arbitrale competențe. În ultimii 10 ani, echipa noastră a obținut decizii de referință în litigii notorii și de mare anvergură.

Drept administrativ & Fonduri europene

Asistăm și reprezentăm clienții în procedura de contestare a actelor administrative, inclusiv procedura prealabilă, suspendarea și anularea definitivă a actului. Sprijinim clienții în legătură cu orice fel de nereguli birocratice, de la accesul la informații de interes public, corecții financiare, anularea contractelor publice, eliberarea permiselor și autorizațiilor până la orice măsură nejustificată sau abuzivă din partea autorităților statului.

Contracte & Recuperări de creanțe

Reprezentăm clienții în litigii decurgând din încheierea, executarea sau încetarea contractelor publice sau private. Portofoliul nostru include și procedurile de recuperare a creanțelor, cum ar fi cereri cu valoare redusă, ordonanțe de plata la nivel național și european, proceduri de drept comun, precum și asistență acordată în timpul procedurilor de executare silită și de contestare a acestora.

Drept societar, Insolvență & Faliment

Sprijinim îndeaproape clienții în litigiile privind înființarea societăților și înregistrarea modificărilor societare, raporturile dintre asociați, transferurile de personal și active sau radierea societăților. Acordăm de asemenea consultanță juridică și reprezentare cu privire la aspecte de insolvență și faliment atât debitorilor, cât și creditorilor, precum și servicii de monitorizare pe tot parcursul acestor proceduri de lungă durată.

Dreptul muncii

Asistăm și reprezentăm clienții în etapă prelitigioasa în ceea ce privește concedierile individuale sau colective, precum și în orice alte litigii de dreptul muncii, acordând totodată consultanță pentru o abordare cât mai eficientă din punct de vedere al costurilor și a timpului. Atunci când soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, reprezentăm interesele angajatorilor în litigiile de muncă.

Drepturi personale nepatrimoniale

Reprezentăm persoane publice, oameni de afaceri și companii în litigii privind încălcarea drepturilor la onoare, reputație, demnitate și imagine, atunci când mass-media sau social media sunt folosite pentru a disemina informații false. Echipa noastră este, de asemenea, specializată în litigii privind drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi mărcile.

Proiecte relevante

Litigiile de Achiziții Publice, drept administrativ sau de fonduri europene reprezintă punctul nostru forte. Echipa noastră are totodată o experiență solidă în litigii privind contracte și recuperări de creanțe, drept societar și dreptul muncii, în industrii variate. Am reprezentat cu succes un portofoliu diversificat de clienți, de la persoane fizice, IMM-uri sau ONG-uri până la întreprinderi publice sau companii internaționale, în sute de procese în față instanțelor de judecată sau arbitrale, de la litigii comerciale complexe și delicate până la litigii cu o valoare simbolică.

Achiziții publice

Infrastructură

Am reprezentat în față Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și instanțelor de judecată zeci de companii din România și internaționale în litigii complexe având că obiect proceduri de atribuire și contracte de achiziție publică pentru construcția, reabilitarea sau modernizarea de autostrăzi, drumuri, cai ferate, rețele de apă sau de canalizare și infrastructură de gestionare a deșeurilor, în valoare totală de peste 600 de milioane de euro.

Distribuția de substanțe chimice

Am reprezentat un lider german în distribuția de substanțe chimice în contestarea mai multor proceduri de atribuire a contractelor sectoriale în față Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Am obținut decizii de referință, care au determinat companiile de apă din România să schimbe practicile nelegale statornicite referitoare la testarea produselor chimice, deschizând astfel concurență pe piață.

Ambulanțe

Am reprezentat o asociere de companii franco-române în față CNSC și a instanțelor competențe, în litigii având că obiect atât contestarea, cât și menținerea actelor autorităților contractante emise în cadrul procedurilor de atribuire a mai multor acorduri-cadru de furnizare de ambulanțe, organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Ministerul Sănătății, cu o valoare estimată de peste 300 de milioane de euro.

Spații verzi

Am reprezentat o companie din România în față CNSC, a tribunalelor și a curților de apel competențe în contestarea mai multor proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în unele dintre cele mai importante orașe din România (Brașov, Albă Iulia, Constanța) cu o valoare estimată totală de peste 40 de milioane de euro.

Drept administrativ

Documente constatatoare

Am acordat consultanță juridică și reprezentare în cadrul unor litigii privind suspendarea și anularea documentelor constatatoare negative emise la încetarea contractelor de achiziții publice, precum și în contestarea deciziilor autorităților contractante de excludere a ofertanților din proceduri în baza unor asemenea documente, reprezentând interesele mai multor companii, în domenii precum apărare, construcții sau alte industrii.

Autorizații de construire

Am fost implicați într-o gama largă de litigii referitoare la construirea unui important centru medical în nord-estul țării, decurgând din emiterea autorizațiilor de construire, refuzul autorităților locale de a atribui spațiul necesar pentru terminarea lucrărilor aferente centrului medical, precum și din comportamentul infracțional al autorităților locale.

Refuzul de a închiria și evacuare

Am acordat consultanță juridică și reprezentare într-un litigiu complex demarat împotriva unui spital important privind negocierile lunare referitoare la atribuirea contractelor subsecvente în baza unui acordul-cadru având că obiect servicii de catering, în litigiile privind prelungirea acordului de închiriere și evacuarea din locațiile necesare pentru prestarea serviciilor de catering.

Informații de interes public

Am asistat și reprezentat în față instanțelor de judecată mai multe companii, incluzând una dintre cele mai active ONG-uri din țară într-un proiect privind transparență în achiziții publice, precum și în zeci de litigii având că obiect refuzul autorităților și al companiilor de stat de a acordă acces la registrele și informațiile de interes public.

Fonduri europene

Centrale eoliene

Am contestat corecții financiare având o valoare de peste 3,5 de milioane de euro aplicate în legătură cu atribuirea a trei contracte de achiziție publică de lucrări pentru construirea mai multor centrale eoliene și instalații de biogaz, finanțate prin Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” în contextul controalelor efectuate de DLAF.

Proiecte de dezvoltare a resurselor umane

Am reprezentat unele dintre cele mai importante ONG-uri din domeniul dezvoltării resurselor umane în legătură cu suspendarea și anularea corecțiilor financiare aplicate în proiecte implementate în parteneriat cu entități din România și din străînătate, finanțate prin Programul Operațional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” și având o valoare totală de peste 16 milioane de euro.

Centre de agrement de lux

Am acordat consultanță juridică și reprezentare unor importanți dezvoltatori imobiliari români și beneficiari privați în procedura de contestare a corecțiilor financiare aplicate în cadrul proiectelor de construire de centre de agrement de lux în București, Constanța și Mangalia, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu o valoare totală de peste 30 de milioane de euro, că urmare a unei pretinse încălcări a legislației achizițiilor publice și concurenței, investigate de DLAF.

Proiecte de construcții

Am reprezentat o importantă companie locală din domeniul construcțiilor în față Curții de Apel București și a Înaltei Curte de Casație și Justiție în contestarea cu succes a deciziei adoptate de autoritatea de management din cadrul Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” cu privire la o cerere de finanțare cu o valoare de peste 2 milioane de euro.

Contracte

Profit nerealizat

Am reprezentat mai mulți clienți în față instanțelor competențe în litigii privind acordarea despăgubirilor reprezentând profitul nerealizat, generate de diverse motive, precum reaua-credință a furnizorului și încălcarea acordului de distribuție de cel mai important furnizor de produse alimentare din România sau încetarea anticipată și intempestivă a unui acord-cadru de externalizare a serviciilor de spălătorie la inițiativa spitalului beneficiar.

Daune contractuale

Am reprezentat diverse companii locale și internaționale de la furnizori de haveze până la furnizori de gaze medicale sau companii din domeniul construcțiilor, în față instanțelor judecătorești sau arbitrale competențe în litigii privind daune contractuale decurgând din încălcarea obligațiilor contractuale de către beneficiarul public sau privat sau de pretinsă executare neconformă a contractului de către antreprenor.

Încetarea contractului

Am reprezentat companii renumite din domeniul construcțiilor din România, producători de echipamente și furnizori de produse alimentare în litigii complexe privind executarea și încetarea contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru încheiate cu autorități contractante sau companii de stat, având o valoare estimată de aproximativ 20 de milioane de euro.

Arbitraj

Am asistat și reprezentat numeroase companii în față instanțelor arbitrale și a comisiei de adjudecare a disputelor în litigii privind executarea și încetarea contractelor (inclusiv contracte FIDIC) având că obiect furnizarea de echipamente medicale sau oxigen medicinal, construcții de drumuri, modernizarea stațiilor de epurare a apelor uzate sau execuția de instalații electrice, încheiate cu întreprinderi private sau publice, cu o valoare estimată totală de peste 80 de milioane de euro.

Drept societar, Insolvență & Faliment

Structura societății

Am acordat consultanță juridică unuia dintre cei mai importanți jucători din industria telecomunicațiilor în legătură cu dispută privind structura societății în contextul unui litigiu de lungă durata între moștenitorii unuia dintre asociați, inclusiv eventualele riscuri ce pot apărea dacă moștenitorii atacă hotărârile adunării generale a asociaților și răspunderea administratorilor în asemenea cazuri.

Cereri în materia insolvenței

Am asistat și reprezentat în față instanțelor competențe o importantă companie din domeniul construcțiilor în mai multe litigii având că obiect cereri în materia insolvenței și acordarea de despăgubiri formulate de un subcontractant și un terț susțînător dintr-o procedura de achiziție publică, având o valoare estimată de peste 6 milioane de euro.

Cereri de insolvență bancară

Am reprezentat cu succes o companie din Grecia într-un dosar de insolvență având că obiect debite în valoare de peste 2 milioane de euro rezultate din executarea abuzivă a unei garanții de participare depuse în cadrul unei proceduri de atribuire organizate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România precum și din diverse relații contractuale.

Monitorizarea procedurilor de insolvență

Acordăm principalului furnizor de antene de comunicații mobile și de radiodifuziune de pe piață din România, precum și unui renumit dezvoltator imobiliar servicii de monitorizare constanța a procedurilor de insolvență deschise pentru debite în valoare agregată de 180 de milioane de euro. Gestionarea consecvență a debitorilor și informarea frecvența a clienților a diminuat considerabil efortul acestora pentru ținerea sub control a debitelor.

Recuperări de creanțe

Proceduri de drept comun

Am reprezentat o companie importantă din Irlanda specializată în servicii de consultanță și asistență tehnică, precum și o importantă companie locală de turism în litigii demarate împotriva mai multor ministere (Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Turismului) față de refuzurile acestora de a plăti prețul aferent contractelor de achiziții publice executate.

Proceduri accelerate

Am acordat consultanță juridică și reprezentare mai multor companii din sectorul construcțiilor, IT sau producție, în numeroase proceduri speciale accelerate privind recuperarea creanțelor izvorând din executarea contractelor de achiziții publice și comerciale, la nivel național și internațional, precum și în procedurile de executare silită.

Recuperarea datoriilor bancare

Am reprezentat o companie din domeniul construcțiilor într-un litigiu deosebit de complex, cu o durata de 7 ani, în față Tribunalului București, Curții de Apel București și Înaltei Curți de Casație și Justiție în mai mult de 10 etape procesuale și patru dosare referitoare la executarea abuzivă a unei garanții de participare în valoare de 1.2 milioane de euro, precum și diferitele pretenții ale băncii de a recupera sumele plătite.

Proceduri de executare silită

Am asistat și reprezentat consumatori în față instanțelor competențe și a firmelor de recuperări de debite în cadrul contestațiilor la executare formulate împotriva unora dintre cele mai importante instituții financiare din România față de demersurile acestora pentru recuperarea de debite rezultând din contracte de credit.

Dreptul muncii

Încetarea contractelor de muncă

Am asistat și reprezentat o renumită companie de transport medical, o companie internațională producătoare de plăci metalice și trapezoidale, precum și o corporație multinațională de servicii de inginerie în mai multe spețe complexe privind încetarea contractelor individuale și colective de muncă, acordând consultanță pentru o abordare cât mai eficientă din punct de vedere al timpului și costurilor, precum și pentru negocierea cu succes a soluționării litigiilor cu angajații.

Restructurarea business-ului

Am asistat și reprezentat mai multe companii care furnizează echipamente medicale în spitalele din România în litigii împotriva foștilor angajați, atât în față instanțelor naționale, cât și a Curții Europene a Drepturilor Omului pentru atingeri grave aduse drepturilor omului de instanțele române.

Despăgubiri și beneficii ale angajaților

Am reprezentat o companie multinațională de infrastructură și unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii private de dializă din România în litigii privind acordarea de despăgubiri și alte beneficii izvorand din pretinsă încetare nelegală a contractelor de colaborare și de muncă.

Concedieri colective

Am acordat consultanță juridică privind procedurile de concediere colectivă în contextul închiderii mai multor departamente din cadrul unor importante companii naționale și multinaționale din sectorul telecomunicațiilor și al industriei petroliere pentru asigurarea conformității cu prevederile legale și prevederile interne ale companiei, cu scopul de a preveni potențiale litigii izvorand din astfel de proceduri.

Drepturi personale nepatrimoniale

Mass-media și social media

Am reprezentat un grup de companii, precum și reprezentanții legali ai acestora în litigii privind apărarea drepturilor la imagine, onoare, reputație și demnitate, împotriva unei campanii de presă defăimătoare de 2 ani, însumând mai mult de 50 de articole. Instanța a acordat o suma impresionantă drept despăgubiri, aproape 100.000 de euro, pentru încălcarea acestor drepturi de către ziar și jurnaliștii responsabili.

Protecția imaginii publice

Am asistat și reprezentat unul din membrii Parlamentului României într-o serie de litigii privind protecția dreptului la imagine, onoare, reputație și demnitate, precum și discriminare, în cadrul cărora au fost solicitate daune morale cu o valoare agregată de aproximativ 400.000 de euro.

Dreptul la liberă exprimare

Am asistat și reprezentat un politician apărând dreptul acestuia la liberă exprimare într-un litigiu având că obiect cererea de acordare de despăgubiri formulată de un adversar politic pentru aparență încălcare a dreptului la imagine, onoare, reputație și demnitate.

Mărci

Am asistat și reprezentat unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de mărci comerciale din România într-o serie de litigii implicând anularea unor mărci de renume, în față Tribunalului București, Curții de Apel București și Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Echipa noastră de Litigii & Arbitraj

Înțelegem importantă fiecărui litigiu în parte, motiv pentru care am construit o echipa multidisciplinară, cu care să putem aborda dosarele din toate perspectivele și domeniile de expertiză relevante.

Iulia Vass

Având o experiență de peste 14 ani și un master în Achiziții Publice de la o renumită universitate din UK, Iulia este recunoscută de Legal 500 drept Leading Individual pentru Achiziții Publice & PPP, fiind apreciată pentru „capacitatea de a contura scenarii privind un anumit caz și de a anticipa rezultatele”.

Bianca Bello

Având o experiență de peste 10 ani în Achiziții Publice, Bianca este recomandată de Legal 500 drept „profesionistă și meticuloasă”. Activitatea sa se concentrează în principal pe proiecte de consultanță în Achiziții Publice.

Alexandra Mititelu

Având o experiență de peste 7 ani în Achiziții Publice, Alexandra este recomandată de Legal 500 pentru „identificarea cu clientul în fiecare speță”. Activitatea sa se concentrează în principal pe litigii de Achiziții Publice.

Belgin Boras

Având o experiență de peste 5 ani în Achiziții Publice, Belgin este un membru important al „echipei extraordinare care funcționează că un ceas elvețian” fiind implicată atât în proiecte de consultanță, cât și de litigii.

Abonează-te la news alert-uri - Litigii & Arbitraj

Dacă vreți să fiți la curent cu subiecte relevante pentru practică de Litigii & Arbirtraj, vă rugăm să vă abonați la news alert-uri aici.

  • Acest câmp are scop de validare și va rămâne neschimbat.

Premii

VASS Lawyers este o firmă de avocatură din România, specializată în Achiziții Publice și PPP, premiată la nivel internațional.