In M.Of. nr. 296 din data de  6 mai 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 80/2009  pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea  si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Incepand cu data publicarii Ordinului nr. 80/2009 in Monitorul Oficial al Romaniei,  s-au abrogat prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea  si Monitorizarea Achizitiilor Publice  nr. 155/2006 privind aprobarea  Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, publicat in M.Of. nr. 894 din data de 2 noiembrie 2006.

Ghidul cuprindea explicatii cu privire la modul de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si ale H.G.  nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr. 34/2006,  precum si informatii privind continutul documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie publica si formularele specifice aferente.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul