In M.Of. nr. 344 din data de  22 mai 2009 a fost publicat Ordinul  nr. 1.059/555/306/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor, al ministrului transporturilor si al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintei nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari, publicat in M.Of. nr. 424 si 424 bis din 5 iunie 2008.

Contractele de lucrari  care intra sub incidenta O.U.G. nr. 34/2006 se incheiau, incepand cu data de 1 iulie 2008, pana la abrogarea Ordinului mentionat, utilizand  modelele de contract anexate la  acesta.  Practic, anexele la Ordinul  nr. 915/465/415/2008  contineau  conditiile contractuale generale si speciale pe care autoritatile contractante aveau obligatia de a le folosi la incheierea unui contract de lucrari, dupa cum urmeaza:

  •  Anexa nr. 1a  – Conditii de Contract pentru Constructii, pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar;
  •  Anexa nr. 1b  – Conditii Speciale Obligatorii pentru Conditii de Contract pentru Constructii;
  •  Anexa nr. 2a  – Conditii de Contract pentru Echipamente si Constructii inclusiv Proiectare pentru echipamente electrice si mecanice, si pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre antreprenor;
  •  Anexa nr. 2b  – Conditii Speciale obligatorii pentru FIDIC Galben 1999;
  •  Anexa nr. 3a – Forma scurta de contract;
  •  Anexa nr. 3b  – Conditii Speciale obligatorii pentru Forma Scurta de Contract.

Conditiile generale reprezentau in fapt  traducerea in limba romana a urmatoarelor carti FIDIC publicate de Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti in anul 1999:

  •  Cartea Rosie  – vizand contractele pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de beneficiar;
  •  Cartea Galbena – vizand contractele pentru echipamente electrice si mecanice, pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre antreprenor;
  •  Cartea Verde – vizand forma scurta a contractului.

In schimb, conditiile speciale obligatorii reprezentau acele conditii considerate necesare  pentru  armonizarea  conditiilor generale cu legislatia romana.

In concluzie, de la data publicarii in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 1.059/555/306/2009, autoritatile contractante nu mai au obligatia de a folosi conditiile contractuale mentionate mai sus la incheierea contractelor de lucrari.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul