Starea de urgenta declarata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 are un impact deosebit asupra modului in care se vor desfasura achizitiile publice in Romania pe perioada pandemiei COVID-19.

proceduri de atribuire vasslawyers avocat achizitii publice parteneriat public privat

Cum se desfasoara achizitiile publice in Romania la acest moment? Cum se solutioneaza litigiile de achizitii publice pe perioada starii de urgenta declarate in contextul pandemiei COVID-19? Sunt doar cateva intrebarile la care raspundem in continuare.

1. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR SI A PLANGERILOR

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) pare sa isi continue activitatea si in aceasta perioada si recomanda:

 • transmiterea tuturor inscrisurilor (contestatii, puncte de vedere, dosarul achizitiei, interventii, concluzii, recipisa de consemnare a cautiunii, etc.) cu preponderenta prin posta sau curierat rapid;
 • accesul limitat in Registratura CNSC (cate o persoana, pe rand si pastrarea unei distante de cel putin 2 metri una fata de cealalta intre persoanele aflate in asteptare), cu recomandarea dezinfectarii mainilor la intrarea in incapere;
 • in cazul persoanelor care studiaza dosarele aflate pe rolul CNSC si a celor care asteapta eliberarea cautiunilor, pastrarea unei distante de cel putin 2 metri una fata de cealalta, cu recomandarea dezinfectarii mainilor la intrarea in incapere.

Desi s-au formulat solicitari in acest sens, CNSC nu a confirmat pana la acest moment posibilitatea transmiterii documentelor procedurale exclusiv in format electronic cu semnatura electronica extinsa, si nici posibilitatea acordarii accesului la dosar in format electronic (prin e-mail sau prin intermediul unui portal). Cu toate acestea, in practica Consiliul a dat curs deja unor cereri formulate exclusiv in format electronic.

Curtile de apel au adoptat hotarari diferite in ceea ce priveste solutionarea dosarelor avand ca obiect achizitii publice, neexistand o practica unitara in acest sens. De exemplu:

 • Curtea de Apel Bucuresti considera ca sunt cauze urgente ce se vor judeca si in perioada starii de urgenta doar “litigiile vizand acte administrative referitoare la aplicarea masurilor prevazute in Decretul nr. 195/2020, inclusiv cele referitoare la achizitii directe, in cazuri ce justifica urgenta deosebita”; in timp ce
 • Curtea de Apel Cluj va continua sa judece in plus fata de acest tip de litigii si toate “litigiile privind achizitiile publice (plangeri, recurs in contestatii judiciare, suspendarea procedurii)”.

In ceea ce priveste termenele de contestare, desi:

 • Decretul nr. 195/2020 prevede ca prescriptiile si termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta; iar
 • termenele de contestare sunt considerate in jurisprudenta termene de decadere,

fata de continuarea activitatii CNSC si de continuarea solutionarii litigiilor de achizitii publice de catre unele instante, pare riscanta interpretarea potrivit careia termenele de formulare a contestatiilor in materia achizitiilor publice se suspenda sau nu incep sa curga pe perioada starii de urgenta.

2. ACTIVITATEA ANAP SI SEAP

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) si Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) isi continua activitatea in aceasta perioada.

SEAP va solutiona solicitarile de orice natura si va acorda asistenta tehnica in utilizarea SEAP exclusiv online si telefonic, insa cu un efectiv redus de personal. Incepand cu data de 18.03.2020, programul de call center a fost astfel redus intre orele 11.00-15.00, de luni pana joi, respectiv 11.00-13.00, vineri.

ANAP nu pare sa fi luat alte masuri in afara de publicarea recomandarilor privind conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii COVID-19 intocmite de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului.

3. REGIMUL GENERAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

In perioada pandemiei, achizitiile publice care nu vizeaza lupta cu virusul Covid-19 raman supuse regimului si legislatiei generale, sens in care pare ca procedurile de achizitie isi vor urma cursul firesc.

4. ACHIZITII DE ECHIPAMENTE SI MATERIALE MEDICALE

Cu titlu de exceptie, in perioada pandemiei, mai multe autoritati au posibilitatea/obligatia de a achizitiona in mod direct materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei cauzate de COVID-19, dupa cum urmeaza:

 • directiile de sanatate publica vor achizitiona materiale necesare prin procedura de achizitie directa, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la Ministerul Sanatatii;
 • unitatile sanitare vor achizitiona materiale si medicamente necesare prin procedura de achizitie directa, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la Ministerul Sanatatii;
 • autoritatile publice centrale si entitatile juridice in care statul este actionar majoritar vor putea achizitiona in mod direct materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei cauzate de COVID-19;
 • ministerele cu sistem de sanatate propriu au posibilitatea de a realiza achizitii directe pentru unitatile sanitare proprii atat din bugetele ministerelor de resort, cat si din cele ale unitatilor sanitare.

Potrivit unui comunicat de presa publicat de ANAP la data de 16 martie 2020:

 • autoritatile/entitatile contractante verifica incadrarea in prevederile Decretului si justifica modul in care achizitiile respective contribuie la combaterea epidemiei COVID-19;
 • ANAP va monitoriza achizitiile directe realizate in aceasta perioada si in acest sens autoritatile contractante pun la dispozitia ANAP informatii, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la finalizarea perioadei decretate;
 • ANAP va oferi sprijin autoritatilor care deruleaza achizitii cum sunt cele de medicamente, materiale sanitare sau echipamente medicale, prin sistemul HELPDESK, tuturor autoritatilor care intampina dificultati in derularea achizitiilor directe de materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei COVID-19.

Spre deosebire de O.U.G. nr. 11/2020 care reglementa achizitia centralizata a produselor aferente stocurilor de urgenta medicala de catre Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC), prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, Decretul nr. 195/2020 instituie asadar fie posibilitatea, fie obligatia unor autoritati de a achizitiona in mod direct materialele si medicamentele necesare in perioada pandemiei COVID-19 direct de catre directiile de sanatate publica si unitatile sanitare. Pana la data de 19 martie, ONAC atribuise toate acordurile-cadru ce faceau obiectul O.U.G. nr. 11/2020, urmand ca materialele si echipamentele ce fac obiectul acestora (ventilatoare, masti, manusi, izolete, combinezoane etc.) sa fie livrate in perioade de la 1 zi la 90 de zile calendaristice de la data incheierii contractelor subsecvente de catre IGSU.

Preturile medicamentelor achizitionate de catre unitatile sanitare pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 pot depasi preturile maximale aprobate de Ministerul Sanatatii. Cu toate acestea, pe perioada starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala.

In vederea combaterii raspandirii infectiilor cu COVID-19, autoritatile publice centrale pot rechizitiona stocuri, capacitati de productie si distributie, de echipamente de protectie, dezinfectanti si medicamente utilizate/utilizabile in tratarea COVID-19. Rechizitia de bunuri reprezinta o masura cu caracter exceptional prin care autoritatile publice imputernicite prin lege obliga operatorii economici, institutiile publice, precum si alte persoane juridice si fizice la cedarea temporara a unor bunuri mobile sau imobile in contextul instituirii, inter alia, a starii de urgenta. Bunurile pot fi rechizitionate cu respectarea prevederilor Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public si de Normele Metodologice de aplicarea a Legii nr. 132/1997 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 219/2005. Proprietarii bunurilor rechizitionate au dreptul la despagubiri.

Pana la acest moment, se pare ca ministrul de finante a confirmat ca Guvernul va rechizitiona fabrica de biocide Hexi Pharma.

5. ACHIZITII CENTRALIZATE LA NIVELUL COMISIEI EUROPENE

Una dintre cele mai importante masuri anuntate de Comisia Europeana este lansarea la data de 13 martie 2020 a unei proceduri accelerate de achizitie centralizata de bunuri necesare pentru lupta impotriva virusului COVID-19, in temeiul Acordului privind achizitiile centralizate pentru procurarea de contramasuri medicale, adoptat in anul 2014. Acordul privind achizitiile centralizate este semnat de 26 de state, cel mai recent alaturandu-se initiativei europene Suedia si Polonia (februarie si martie 2020). Romania a semnat Acordul inca din septembrie 2014.

6. PROIECTE CU FONDURI NERAMBURSABILE

Relevant pentru achizitiile publice cu finantare nerambursabila este si faptul ca beneficiarii de fonduri europene afectati de adoptarea masurilor de urgenta au posibilitatea de a decide, impreuna cu autoritatile de management/organismele intermediare, sa suspende contractele de finantare incheiate.

Cadrul legislativ este in momentul de fata intr-o continua schimbare. Prevederile legale nou instituite sunt pe alocuri profund interpretabile si in practica e posibil sa apara si alte interpretari decat cele mentionate in prezentul document. De asemenea, fata de dinamica legislativa extraordinara a starii de urgenta, actualitatea acestor informatii poate avea de suferit de la o zi la alta.

Articole similare

Digitalizarea solutionarii contestatiilor in domeniul achizitiilor publice

Mecanismele de remedii joaca un rol esential in buna functionare a sistemului achizitiilor publice, prin care sunt cheltuiti anual in Romania peste 15 miliarde de euro. Pentru punerea in practica a setului stufos de principii si reguli din domeniul achizitiilor publice sunt necesare mecanisme performante, adaptate secolului XXI, care sa asigure aplicarea efectiva a acestora. …

Citește articolul

Ghidul achizitiilor medicale pe perioada starii de urgenta

Informatii utile pentru achizitiile publice de materiale, medicamente si echipamente pentru combaterea pandemiei cu virusul COVID-19 Materialul (in format pdf) poate fi descarcat aici: VASS Lawyers_Ghid achizitii medicale_08042020 1          CUVANT INAINTE Declararea pandemiei cu virusul COVID-19 de catre OMS, precum si accelerarea raspandirii acestuia pe teritoriul Romaniei a generat necesitatea achizitiei urgente de materiale, medicamente …

Citește articolul