In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare).

Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza aspecte precum:

 • obiectivul Programului national de digitalizare;
 • beneficiarii si activitatile eligibile pentru Programul national de digitalizare;
 • finantarea activitatilor si cheltuielilor aferente Programului national de digitalizare;
 • valoarea Programului national de digitalizare;
 • durata de implementare a Programului national de digitalizare.

OBIECTIVUL

Obiectivul Programului national de digitalizare este cresterea competitivitatii IMM-urilor din Romania, in special prin:

 • dezvoltarea unor produse/servicii/aplicatii inovative din domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (TIC) care sa vina in sprijinul IMM-urilor si autoritatilor publice; si
 • acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii din alte sectoare de activitate decat domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (TIC).

BENEFICIARII SI ACTIVITATILE ELIGIBILE

Prin raportare la obiectivele Programului national de digitalizare, beneficiarii sunt:

 • intreprinderi al caror obiect de activitate este in domeniul TIC, respectiv microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania in mod individ ual sau in cadrul clusterelor al caror obiect de activitate este in domeniul TIC, precum si consortii dintre acestea si alte intreprinderi, respectiv microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania;
 • microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii cu obiect principal de activitate altul decat TIC, ca beneficiari finali.

Activitatile eligibile in cadrul programului national de digitalizare sunt, in functie de beneficiari:

 • pentru intreprinderile din domeniul TIC – activitati pentru dezvoltarea de produse inovative in domeniul TIC; precum si
 • pentru intreprinderile care nu sunt in domeniul TIC – activitati de digitalizare a acestor intreprinderi.

FINANTAREA ACTIVITATILOR SI CHELTUIELILOR

Finantarea activitatilor si cheltuielilor aferente programului national de digitalizare a IMM-urilor intra sub incidenta ajutorului de stat si/sau a ajutorului de minimis, urmand astfel regulile specifice de acordare a ajutorului de stat si de minimis, si are in vedere, in principal:

 • realizarea/dezvoltarea de produse/servicii/aplicatii TIC inovative, prin finantarea investitiilor in cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala, in inovare de proces si/sau organizationala, in active corporale si/sau necorporale, in alte proiecte de inovare etc., cu aplicabilitate in urmatoarele domenii: internetul lucrurilor, oras inteligent/sat inteligent; digitalizare, respectiv automatizare, robotizare industriala; inteligenta artificiala, realitate augmentata; tranzactii electronice; securitate cibernetica; big data, blockchain; e-guvernare/e-administratie – digitalizarea administratiei publice; e-sanatate;
 • digitalizarea activitatilor microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii prin finantarea investitiilor realizate pentru dezvoltarea si/sau achizitionarea de produse TIC.

VALOAREA

Valoarea Programului national de digitalizare este de 726 milioane lei (150 milioane euro), din care contributia Uniunii Europene este de 85% – 617,1 milioane lei (127,5 milioane euro), iar contributia nationala este de 15% – 108,9 milioane lei (22,5 milioane euro).

DURATA DE IMPLEMENTARE

Durata de implementare a Programului national de digitalizare este pana la data de 31 decembrie 2023.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul