In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de protectie de uz sanitar de tip II, II R, FFP2, FFP3 (Ordinul nr. 2376/2020).

Scopul reglementarii este acela de a clarifica modul de stabilire a criteriilor de calificare/selectie si a specificatiilor tehnice, precum si de a asigura un cadru transparent, previzibil si unitar pentru desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru avand ca obiect astfel de produse.

Obiectul de reglementare

Ordinul nr. 2376/2020 aproba:

  • continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentului „Instructiuni pentru ofertanti/candidati” (detaliate in cuprinsul Anexei nr. 1); si
  • continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentului „Caiet de sarcini” (detaliate in cuprinsul Anexei nr. 2).

Instructiuni pentru ofertanti/candidati

Instructiunile pentru ofertanti/candidati cuprind:

  • detalii referitoare la modul de formulare a criteriilor de calificare/selectie adecvate si a factorilor de evaluare recomandati pentru utilizare in procedura de achizitie de masti de protectie de uz sanitar;
  • modul in care operatorii economici trebuie sa structureze informatiile care urmeaza a fi prezentate pentru a raspunde cerintelor de calificare/selectie din anuntul de participare/de participare simplificat; si
  • detalii procedurale, cum ar fi: precizari privind garantiile solicitate, intocmirea si structurarea propunerii financiare si tehnice, termene procedurale si cai de atac.

Caietul de sarcini

Caietul de sarcini cuprinde:

  • cerinte functionale si de performanta pentru mai multe tipuri de masti de protectie de uz sanitar, dintre care (i) 3 sunt destinate sa fie utilizate in context medical, fiind incluse in categoria dispozitivelor medicale, si (ii) 2 sunt destinate pentru protectia persoanei, indiferent daca se afla intr-un mediu medical sau nu;
  • reguli si conditii care trebuie respectate de potentialii ofertanti pentru elaborarea unei propuneri tehnice corespunzatoare cu necesitatile autoritatii/entitatii contractante.

Obligatia de a utiliza documentatia standard

La intocmirea documentatiei de atribuire, autoritatile/entitatile contractante utilizeaza documentele standard prevazute in Anexele nr. 1 si 2, asigurand corelarea tuturor informatiilor incluse in sectiunile corespondente din Anuntul de participare.

Autoritatile/entitatile contractante elaboreaza modelul de acord-cadru/contract de achizitie publica/sectorial aferent procedurilor de achizitie de masti de protectie de uz sanitar, in conformitate cu modelul orientativ al contractului de achizitie publica/sectoriala de produse cuprins in sectiunea IV din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala de produse, precum si a modalitatii de completare a anuntului de participare/de participare simplificat.

In cadrul fiecarei proceduri de atribuire, autoritatile/entitatile contractante pun la dispozitia operatorilor economici formularele cu caracter obligatoriu, destinate sa faciliteze elaborarea si prezentarea unitara a ofertelor.

Procedurile de atribuire vizate

Prevederile actului normativ se aplica procedurilor de atribuire initiate dupa data publicarii acestuia, respectiv orice procedura pentru care s-a publicat un anunt de participare/de participare simplificat dupa data publicarii actului normativ.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul