In M.Of. nr. 362 din data de 26 mai 2015 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

NOUL CADRU INSTITUTIONAL

Potrivit Ordonantei, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) este o institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Finantelor Publice, care va prelua atributiile, activitatile, posturile si personalul:

 • Autoritatii Nationale pentru Reglementaraea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP);
 • Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP);
 • compartimentelor de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice.

ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice se vor desfiinta la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prin care se va reglementa organizarea, functionarea, structura organizatorica si numarul maxim de posturi al ANAP.

OBIECTIVE SI ATRIBUTII

Principalele obiective ale ANAP sunt formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice, stabilirea si implementarea sistemului de verificare si control a aplicarii unitare a dispozitiilor legale si procedurale in domeniul achizitiilor publice, precum si monitorizarea functionarii eficiente a sistemului de achizitii publice.

Potrivit Ordonantei, ANAP va avea urmatoarele atributii:

 • elaborarea si implementarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu obligatiile asumate de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
 • elaborarea politicilor si a legislatiei in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu legislatia europeana si asigurarea interpretarilor unitare in domeniu, pentru care are drept de initiativa legislativa;
 • consilierea metodologica a autoritatilor contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica si de concesiune, cu rol de suport operational in aplicarea corecta a legislatiei in acest domeniu;
 • controlul modului de atribuire a contractelor de achizitie publica si de concesiune de lucrari publice si de servicii;
 • monitorizarea si supervizarea functionarii sistemului de achizitii publice in Romania;
 • initierea si sustinerea politicilor si actiunilor de instruire a personalului implicat in activitati specifice achizitiilor publice;
 • reprezentarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeana, in domeniul achizitiilor publice.

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

In ceea ce priveste activitatea ANAP, aceasta va fi exercitata la nivel central si la nivel teritorial.

Conducerea ANAP va fi asigurata de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finantelor publice. In activitatea sa, presedintele va fi ajutat de un secretar general.

Organizarea, functionarea, structura organizatorica si numarul maxim de posturi ale ANAP se vor aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta.

Pana la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern antementionate, Ministrul Finantelor Publice va asigura coordonarea activitatii desfasurata de catre ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice.

DISPOZITII FINALE

In termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern privind organizarea, functionarea, structura organizatorica si numarul maxim de posturi al ANAP, se vor incheia protocoale de predare-preluare intre:

 • ANAP si Ministerul Finantelor Publice;
 • ANAP si Secretariatul General al Guvernului; si
 • ANAP si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

De asemenea, la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern privind organizarea, functionarea, structura organizatorica si numarul maxim de posturi al ANAP, se vor abroga:

 • O.U.G. nr. 74/2005 privind infiintarea ANRMAP; si
 • H.G. nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea ANRMAP.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul