In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea).

Aprobarea cadrului general al contractelor de concesiune pentru distributia gazelor naturale vasslawyers avocat achizitii publice parteneriat public privat

Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale reglementeaza aspecte precum:

  • initierea procedurii de concesionare a serviciului;
  • elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a documentatiei de atribuire si aprobarea concesionarii;
  • organizarea si desfasurarea licitatiei publice deschise si incheierea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale.

Totodata, Anexele A-C, parte integranta din cadrul general includ:

  • documentatia-cadru de atribuire – licitatie publica deschisa;
  • continutul-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale;
  • contractul-cadru de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale.

La data intrarii in vigoare a Hotararii s-a abrogat Hotararea Guvernului nr. 749/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul