In M.Of nr. 333 din data de 7 iunie 2013 a fost publicat Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si viceprim-ministrului, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice  nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor (denumit in continuare Ordinul).

Obiectul contractelor-cadru de concesiune si inchiriere il reprezinta pajistile supuse regimului de organizare, administrare si exploatare prevazute la art. 3 lit. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Respectarea prevederilor Ordinului este urmarita de persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu, aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si primarii si persoanele imputernicite de acestia.

In Anexele 1 si 2 ale Ordinului sunt prezentate modelele urmatoarelor contracte-cadru:

  • contractul de concesiune pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul public al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor;
  • contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul public sau privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, conform prevederilor Codului civil.

Prevederile contractelor-cadru constituie conditii minime obligatorii care trebuie respectate la incheierea contractelor, acestea putand fi completate in functie de situatia de fapt.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul