In M.Of. nr. 701 din data de 20 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.  314/2010  privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.

Ordinul a fost emis  avand in vedere liniile directoare OCDE privind detectarea participarii la licitatii cu oferte trucate,  eforturile comune ale autoritatilor statului in vederea asigurarii unei competitii reale in domeniul achizitiilor publice, precum si experienta altor state in ceea ce priveste prevenirea si combaterea participarii la licitatii publice cu oferte trucate.

Definitia notiunii “licitatie”

In sensul Ordinului,  licitatia reprezinta  orice procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.  34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

O noua obligatie in sarcina operatorilor economici

Potrivit Ordinului, fiecare ofertant/candidat la orice forma de licitatie, va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.

Declaratia „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” se intocmeste conform modelului prevazut in anexa ce face parte integranta din Ordin.

Continutul certificatului de participare la licitatii

Prin Certificat,  fiecare ofertant/candidat  va fi obligat sa  declare, sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare,  ca  urmatoarele afirmatii sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea:

  • a citit si a inteles continutul certificatului;
  • consimte descalificarea  de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
  • fiecare semnatura prezenta pe  document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
  • in sensul  certificatului, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formuleaza prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
  • oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
  • oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
  • oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
  • detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul