In M.Of. nr. 480 din data de 13 iulie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor nr. 1930/150/2010 pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum  si alte masuri financiare.

Acorduri privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata

Potrivit reglementarii, unitatile administrativ-teritoriale vor incheia acorduri privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata  conform prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 51/2010 cu:

  • operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari;
  • operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.

Acordurile se incheie potrivit modelului-cadru prevazut in Anexa la Procedura de compensare.

Suma pentru care se incheie acordul

Suma  maxima  pentru care se  incheie acordul  este reprezentata de  suma obligatiilor de plata restante la data de 31 decembrie 2009.

Aceasta se stabileste conform formulei: S(UAT) <= S(OE), unde:

  • S(UAT) – obligatiile de plata ale unitatilor administrativ-teritoriale catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii  si lucrari, precum  si fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport  si distributie a energiei termice  in sistem centralizat, care au obligatii de plata restante la data de 31 decembrie 2009 la bugetul local;
  • S(OE) – obligatiile de plata restante la data de 31 decembrie 2009, neachitate, ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii  si lucrari, precum  si ale operatorilor  economici care presteaza serviciul public de producere, transport  si distributie a energiei termice  in sistem centralizat.

Efectuarea compensarii

Compensarea presupune urmatoarele operatiuni:

  • unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care  isi au deschise conturile ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achita sumele datorate operatorilor economici, in contul 50.70.35 „Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 8 din O.U.G. nr. 51/2010” deschis pe numele acestora la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal  in a caror administrare se afla; la ordinele de plata se anexeaza o copie a acordului prin care s-a stabilit suma de plata;
  • in situatia in care operatorii economici nu au contul deschis la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului cu cea a unitatii administrativ-teritoriale, acordurile privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata se transmit in sistem electronic, scanat, la unitatea Trezoreriei Statului la care acestia isi au deschise conturile de catre unitatea Trezoreriei Statului;
  • sumele incasate de operatorii economici in contul 50.70.35 „Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 8 din O.U.G. nr 51/2010” se transfera de catre unitatile Trezoreriei Statului in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local cu care se efectueaza stingerea.

Operatiunile mentionate se efectueaza in cadrul aceleiasi zile calendaristice.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul