In M.Of. nr. 549 din data de 3 august 2011 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 156/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 26/2011 privind desfasurarea activitatii de achizitii publice in cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor (denumit in continuare „Ordinul”).

Principala modificare adusa de Ordin vizeaza faptul ca procedurile de achizitii publice pentru structurile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor se vor derula si de catre Directia administrare si achizitii pentru comunicatii si tehnologia informatiei, din subordinea Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, pe domeniul ei de competenta, si nu doar de catre Grupul achizitii publice din subordinea Directiei generale logistice, cum era stabilit initial.

De asemenea, proiectul Programului anual al achizitiilor publice va fi inaintat spre vizare Compartimentului programe investitii din cadrul Directiei generale logistice, spre deosebire de reglementarea anterioara care mentiona Serviciul programe, norme logistice si protectia mediului, din cadrul aceleiasi directii.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul