In M.Of. nr. 549 din data de 3 august 2011 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 156/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 26/2011 privind desfasurarea activitatii de achizitii publice in cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor (denumit in continuare „Ordinul”).

Principala modificare adusa de Ordin vizeaza faptul ca procedurile de achizitii publice pentru structurile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor se vor derula si de catre Directia administrare si achizitii pentru comunicatii si tehnologia informatiei, din subordinea Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, pe domeniul ei de competenta, si nu doar de catre Grupul achizitii publice din subordinea Directiei generale logistice, cum era stabilit initial.

De asemenea, proiectul Programului anual al achizitiilor publice va fi inaintat spre vizare Compartimentului programe investitii din cadrul Directiei generale logistice, spre deosebire de reglementarea anterioara care mentiona Serviciul programe, norme logistice si protectia mediului, din cadrul aceleiasi directii.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul