In M.Of. nr. 196 din data de 29 martie 2010 a fost publicat Ordinul nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune.

Ordinul reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

  •  incheierea contractului de concesiune;
  •  conditiile de plata a redeventei.

Incheierea contractului de concesiune

Potrivit Ordinului, contractele de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva se incheie in termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare a activului.

Suprafata terenului forestier care face obiectul contractului de concesiune este suprafata unitatii amenajistice in care este amplasat obiectivul, stabilita conform amenajamentului silvic in vigoare.

Conditiile de plata a redeventei

Redeventa constituie un venit fix anual al concedentului si este egala cu valorea concesiunii terenului, la care se aplica dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.

Redeventa se plateste semestrial de catre concesionar in contul special deschis de catre Ministerul Mediului si Padurilor astfel:

  •  40% pana la 30 iunie;
  •  60% pana la 31 decembrie.

Penalitatile de intarziere in caz de neplata a redeventei sunt in valoare de 0,2%/zi de intarziere, procent aplicat la valoarea totala a redeventei.

Depasirea cu 60 de zile a termenului-limita de plata atrage incetarea de plin drept a contractului de concesiune, fara somatie prealabila, si, dupa caz, plata de daune.

Anexe

Ordinul include urmatoarele 3 anexe:

  •  Anexa nr. 1 – Cresterea medie anuala la exploatabilitate a arboretului total pentru speciile mesteacan, carpen si plop alb si negru;
  •  Anexa nr. 2 – Criterii in baza carora se determina coeficientul N utilizat la calculul valorii concesiunii (VAC);
  •  Anexa nr. 3 – Model de contract de concesiune.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul