In M.Of. nr. 28 din data de 13 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1033/2011 pentru aprobarea conditiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si cele privind contractele pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti, proiectate de catre beneficiar, ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport cu metroul, finantate din fonduri publice.

Conditiile generale de contract pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri publice, au fost aprobate prin H.G. nr. 1405/2010, in vigoare din data de 20 ianuarie 2011. Conditiile contractuale speciale modifica/completeaza conditiile de contract astfel aprobate.

Ordinul cuprinde doua anexe, respectiv:

 • Anexa nr. 1 – Conditiile speciale privind Contractul pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare;
 • Anexa nr. 2 – Conditiile speciale privind Contractul pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar.

Fiecare dintre cele doua anexe includ la randul lor:

 • Anexa la Oferta;
 • Acordul Contractual.

Conditiile speciale modifica aspecte din Conditiile generale de contract, cum ar fi:

 • clauza referitoare la prevederi generale – definitiile (contractul, scrisoarea de acceptare, scrisoarea de oferta, specificatiile, cerintele Beneficiarului, data de baza, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, perioada de notificare a defectiunilor, procesul verbal de receptie finala, certificatul de receptie la terminarea lucrarilor, certificatul de receptie finala, moneda locala, pretul unitar, sectorul, utilitatile, tara, santierul, autorizatia de constructie, graficul de proiectare, graficul de lucrari, jurnalul de santier); prioritatea documentelor; acordul contractual; cesionarea; informatiile confidentiale; respectarea legilor; obligatiile comune si individuale;
 • clauza privind Beneficiarul – dreptul de acces pe santier; revenicarile Beneficiarului;
 • clauza privind Inginerul – responsabilitatile si autoritatea Inginerului; inlocuirea Inginerului; intalnirile de management;
 • clauza privind Antreprenorul – obligatiile generale ale Antreprenorului; garantia de buna executie; reprezentantul Antreprenorului; subantreprenorii; transferul obligatiilor subantreprenorului; colaborarea; trasarea lucrarilor; conditiile fizice imprevizibile; utilajele Antreprenorului; protectia mediului; rapoarte privind evolutia executiei lucrarilor; securitatea santierului; activitatile Antreprenorului pe santier, vestigiile/munitiile; jurnalul de santier; proiectarea de catre Antreprenor;
 • clauza privind proiectarea – obligatiile generale de proiectare; documentele Antreprenorului;
 • clauza referitoare la personal si forta de munca – angajarea personalului si fortei de munca; programul de lucru; sanatatea si securitatea muncii; supravegherea asigurata de Antreprenor; raportari privind personalul si utilajele Antreprenorului;
 • clauza privind utilajele, materialele si executia – prelevarea de probe; testarea; proprietatea asupra utilajelor, materialelor; standarde tehnice si reglementari;
 • clauza privind inceperea, intarzierea si suspendarea lucrarilor – inceperea lucrarilor; programul de executie; penalitatile de intarziere; consecintele suspendarii; suspendarea prelungita;
 • clauza referitoare la testele la terminare – rezultatele necorespunzatoare ale testelor la terminare;
 • clauza referitoare la receptia lucrarilor de catre Beneficiar – receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari; receptia unor parti de lucrari; receptia si testele la terminarea lucrarilor; restabilirea suprafetelor de teren;
 • clauza privind perioada de garantie – terminarea lucrarilor neexecutate si remedierea defectiunilor; prelungirea perioadei de notificare a defectiunilor; dreptul de acces; stabilirea cauzelor defectiunilor; procesul verbal de receptie finala; obligatii neindeplinite; eliberarea santierului;
 • clauza referitoare la masurare si evaluare – evaluarea;
 • clauza referitoare la modificari si actualizari – dreptul de a modifica; optimizarea proiectului; sume provizionate; actualizari generate de modificari ale legilor; actualizari generate de modificari ale preturilor;
 • clauza referitoare la pretul contractului si platile – pretul contractului; plata in avans; prezentarea situatiilor interimare de lucrari; graficul de plati; echipamente si materiale destinate lucrarilor; emiterea certificatelor de plata interimare; platile; intarzieri in efectuarea platilor; plata sumelor retinute; situatia de lucrari la terminare; prezentarea situatiilor finale de lucrari; emiterea certificatului final de plata; incetarea responsabilitatii Beneficiarului; restituirea;
 • clauza referitoare la rezilierea contractului de catre Beneficiar – rezilierea contractului de catre Beneficiar;
 • clauza referitoare la suspendarea si rezilierea contractului de catre Antreprenor – dreptul Antreprenorului de a suspenda executia lucrarilor; rezilierea contractului de catre Antreprenor; incetarea executiei lucrarilor si retragerea utilajelor Antreprenorului; plata dupa rezilierea de catre Antreprenor;
 • clauza referitoare la Riscuri si Responsabilitati – despagubiri; responsabilitatea Antreprenorului fata de lucrari; limitarea responsabilitatii;
 • clauza referitoare la asigurari – cerinte generale pentru asigurari; asigurarea lucrarilor si a utilajelor Antreprenorului; asigurare impotriva vatamarii persoanelor si a daunelor aduse proprietatii; asigurarea pentru proiectare;
 • clauza referitoare la forta majora – definitia fortei majore; instiintarea fortei majore;
 • clauza referitoare la revendicari, dispute si arbitraj – numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor; esecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor; obtinerea deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor; solutionarea litigiilor;
 • clauza referitoare la controale si misiuni de audit efectuate de catre organismele comunitare;
 • clauza referitoare la alte prevederi. 

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul