In M.Of. nr. 151 din data de 2 martie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.

DOMENIUL DE APLICARE

Ordinul se va aplica proiectelor a caror implementare s-a finalizat pana la data de 23 februarie 2015. In ceea ce priveste proiectele a caror implementare se va finaliza dupa data de 23 februarie 2015, termenele de depunere ale cererilor de plata/rambursare aplicabile vor fi cele prevazute in contractele semnate si/sau in instructiunile emise de catre DG AMPOSDRU.

DISPOZITII GENERALE

Potrivit Ordinului, pana la data de 31 martie 2015, beneficiarii POSDRU pot depune cereri de plata, in conformitate cu mecanismul cererii de plata, indiferent de valoare, care sa contina facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, facturile de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitie aferente proiectelor implementate, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor, daca acestea au fost angajate in perioada de implementare a proiectului, cu incadrarea in ultimul buget aprobat.

Cererile de rambursare aferente cererilor de plata mai sus mentionate vor fi depuse in termenul de maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii de catre beneficiar a sumelor virate de catre DG AMPOSDRU, dar nu mai tarziu de data-limita stabilita prin instructiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

De asemenea, beneficiarii POSDRU vor depune, pana la data de 31 martie 2015, toate cererile de rambursare aferente cheltuielilor efectuate, inclusiv cererile finale, daca nu au fost depuse anterior, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost angajate in perioada de implementare a proiectului, cu incadrarea in ultimul buget aprobat.

In ceea ce priveste beneficiarii care au depus deja cererea de rambursare finala, insa mai au cheltuieli efectuate aferente proiectului, acestia le pot solicita la rambursare pana la data de 31 martie 2015.

SANCTIUNI

In conformitate cu dispozitiile Ordinului, in masura in care nu se vor incadra in termenul de 31 martie 2015 pentru depunerea cererilor de plata/rambursare, beneficiarii vor suporta cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.

DISPOZITII FINALE

Ordinul abroga Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.330/2012 pentru aprobarea Deciziei nr. 10/2012 privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul