In M.Of. nr. 196 din data de 21 martie 2017 a fost publicata Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale (Legea).

Legea transpune in legislatia nationala Directiva 96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii si Directiva 2014/67/UE privind asigurarea respectarii aplicarii Directivei 96/71/CE si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne.

Odata cu intrarea in vigoare a Legii, la data de 20 mai 2017, s-a abrogat Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale.

Principalele elemente de noutate reglementate de Lege vizeaza aspecte precum:

  • domeniul de aplicare;
  • drepturile salariatilor detasati transnational;
  • obligatiile intreprinderilor care detaseaza salariati pe teritoriul Romaniei;
  • autoritatile cu competente in detasarea transationala.

DOMENIUL DE APLICARE

Spre deosebire de legislatia anterioara, Legea se aplica inclusiv intreprinderilor stabilite in Romania care detaseaza salariati de pe teritoriul Romaniei, si nu doar intreprinderilor stabilite intr-un  stat membru al UE care detaseasa salariati pe teritoriul Romaniei. In cazul ambelor categorii de intreprinderi, detasarea se realizeaza:

  • in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii;
  • la o unitate sau la o intreprindere care apartine grupului de intreprinderi; sau
  • prin punerea la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara.

DREPTURILE SALARIATILOR DETASATI TRANSNATIONAL

Cu titlu de noutate, Legea reglementeaza si drepturile salariatilor detasati de pe teritoriul Romaniei care beneficiaza, in masura in care sunt mai favorabile, de conditiile de munca valabile in statul pe teritoriul caruia sunt prestate serviciile, inter alia, cu privire la:

  • durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;
  • durata minima a concediilor anuale platite;
  • salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare.

In mod similar legislatiei anterioare sunt pastrate exceptiile de la drepturile de care beneficiaza salariatii detasati pe teritoriul Romaniei pe o durata de cel mult 8 zile, atunci cand presteaza lucrari de montaj initial si/sau de prima instalare a unui bun. Sunt prevazute inclusiv situatiile din domeniul constructiilor care nu sunt vizate de aceasta exceptie.

In plus, salariatii detasati pe teritoriul Romaniei beneficiaza si de o serie de alte drepturi, dintre care mentionam, cu titlu exemplificativ, dreptul acestora de a depune plangere impotriva angajatorului lor in mod direct.

OBLIGATIILE INTREPRINDERILOR CARE DETASEAZA SALARIATI PE TERITORIUL ROMANIEI

Legea prevede, inter alia, obligatia intreprinderilor care detaseaza salariati pe teritoriul Romaniei de a transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala urmeaza sa se desfasoare activitatea o declaratie in limba romana privind detasarea salariatilor proprii, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii.

Legea mai contine prevederi si cu privire la alte obligatii ale intreprinderilor (e.g. obligatii specifice in materie de subcontractare), precum si cu privire la masurile de control pe care autoritatile competente le pot implementa in vederea asigurarii respectarii de catre angajatori a obligatiilor prevazute de Lege.

AUTORITATILE CU  COMPETENTE IN DETASAREA TRANSNATIONALA

Inspectia Muncii este autoritatea nationala competenta sa controleze, prin inspectoratele teritoriale de munca, respectarea de catre intreprinderile care detaseaza salariati pe teritoriul Romaniei a clauzelor si conditiiilor de incadrare in munca din legislatia romana.

Competenta efectuarii de inspectii si verificari cu privire la respectarea de catre intreprinderile care detaseaza salariati de pe teritoriul Romaniei a clauzelor si conditiilor de incadrare in munca valabile in statul pe teritoriul caruia sunt prestate serviciile revine autoritatilor competente din respectivul stat membru sau din Confederatia Elvetiana, dupa caz. Cu privire la celelalte aspecte legate de relatia de munca, Inspectia Muncii asigura monitorizarea si controlul respectarii prevederilor legislatiei nationale de catre aceste intreprinderi.

ALTE OBLIGATII

Pe langa aspectele reglementate de Lege, in cazul unei detasari transationale, angajatorii trebuie sa aiba in vedere inclusiv obligatiile referitoare la impozitul pe venit si asigurarile sociale (e.g. necesitatea obtinerii formularului A1).

De asemenea, in ceea ce priveste detasarea salariatilor de pe teritoriul Romaniei, trebuie avute in vedere obligatiile care pot fi impuse de catre autoritatile din tara de destinatie si care trebuie indeplinite in anumite cazuri chiar anterior inceperii activitatii in respectivul stat membru.

 

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul