In M.Of. nr. 250 din data de 14 aprilie 2015 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

ALINIEREA TRATAMENTULUI FISCAL

Prin Ordonanta de urgenta se aliniaza, incepand cu data de 01 iunie 2015, tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi, respectiv al veniturilor din activitati independente, obtinute de contribuabilii nerezidenti din Romania, cu tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din dobanzi, si respectiv din activitati independente, realizate de contribuabilii rezidenti in Romania, dupa cum urmeaza:

  • veniturile din dobanzi realizate de persoane juridice nerezidente – persoanele juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care realizeaza venituri reprezentand dobanzi din Romania vor putea sa opteze pentru regularizarea impozitului retinut la sursa aferent acestor venituri, prin declararea si plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri; in acest context, impozitul retinut la sursa va constitui plata anticipata in contul impozitului pe profit si va fi scazut din impozitul pe profit datorat; prin intermediul acestei prevederi, se recunoaste posibilitatea persoanei juridice nerezidente de a deduce cheltuielile aferente realizarii acestor venituri;
  • veniturile din activitati independente realizate de persoane fizice nerezidente – in mod similar, persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care realizeaza venituri din activitati independente din Romania vor putea sa opteze pentru regularizarea impozitului retinut la sursa in aceste conditii, prin declararea si plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri; se recunoaste astfel, si in acest caz, posibilitatea persoanei fizice nerezidente de a deduce cheltuielile aferente realizarii acestor venituri.

Noile prevederi care introduc posibilitatea regularizarii impozitului retinut la sursa se aplica numai in cazul in care exista o conventie de evitare a dublei impuneri sau un instrument juridic in baza caruia se realizeaza schimbul de informatii incheiat(a) intre Romania si statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in care persoana fizica sau juridica este rezidenta.

ALTE MODIFICARI INTRODUSE DE ORDONANTA DE URGENTA

In plus fata de dispozitiile mentionate anterior, menite sa elimine actualul tratament fiscal discriminatoriu aplicabil anumitor venituri obtinute din Romania de persoanele juridice si persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, Ordonanta de urgenta cuprinde si modificari privind:

  • extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 9% la bunuri alimentare, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, precum si la serviciile de restaurant si catering;
  • calculul si plata impozitului pe venitul obtinut din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
  • alinierea dispozitiilor privind recalcularea platilor anticipate de impozit in cazul rezilierii in cursul anului fiscal a contractelor de inchiriere incheiate intre parti, indiferent de valuta in care este exprimata chiria.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul