La data de 24 iunie 2009, Comisia Europeana a adoptat Comunicarea privind criteriile de evaluare a ajutoarelor regionale pentru proiecte mari de investitii.  Comunicarea defineste tipul de informatii  solicitate  de Comisie pentru evaluarea compatibilitatii ajutorului de stat, precum si metodologia de evaluare, fundamentata pe  analiza  efectelor pozitive si negative ale ajutorului.

Potrivit Liniilor Directoare privind  Ajutoarele de Stat Regionale pentru perioada 2007-2013, Statele Membre trebuie sa notifice individual Comisiei ajutoarele care se vor acorda proiectelor de investitii in cazul in care acestea depasesc valoarea maxima a ajutorului pe care il poate primi o investitie ale carei cheltuieli eligibile sunt de 100 milioane de euro (“pragul de notificare”). Dintre aceste masuri, o evaluare amanuntita se impune in cazul in care beneficiarul ajutorului are o cota de piata mai mare de 25% sau capacitatea de productie  creata prin proiect reprezinta mai mult de 5% din piata. Comunicarea  defineste, in principal,  criteriile in raport de care se stabilesc efectele pozitive si negative ale ajutorului regional pentru proiectele mari de investitii.

Efectele pozitive

Criteriile in raport de care Comisia analizeaza efectele pozitive ale ajutorului sunt:

  •  scopul ajutorului – Statul Membru va trebui sa demonstreze contributia  pe care o are proiectul de investitii la dezvoltarea regiunii respective (spre exemplu, numarul de locuri de munca direct create prin proiectul de investitii);
  •  oportunitatea masurii  – Comisia va avea in vedere, in special, evaluarea impactului masurii de ajutor de stat, astfel cum acesta este prezentat de Statul Membru;
  •  efectul stimulativ – Comisia va verifica daca ajutorul este necesar pentru a produce un efect simulativ asupra investitiei;
  •  proportionalitatea ajutorului – pentru ca ajutorul regional sa fie considerat  proportional, este necesar ca intensitatea si cuantumul acestuia sa fie limitate la minimul necesar pentru ca investitia sa fie efectuata in regiunea asistata.

Efectele negative

Criteriile in raport de care Comisia analizeaza efectele negative ale ajutorului sunt:

  •  cota de piata – in ipoteza in care datorita ajutorului, beneficiarul isi mentine sau  isi mareste cota de piata, ajutorul regional pentru proiecte mari de investitii este susceptibil de a distorsiona concurenta pe piata relevanta;
  •  crearea sau mentinerea structurilor de piata ineficiente -pentru a stabili daca ajutorul poate servi la crearea sau mentinerea unor  structuri de piata ineficiente, Comisia va avea in vedere capacitatea de productie suplimentara creata  prin  investitie si modul de functionare a pietei; capacitatea suplimentara are un impact negativ daca este creata pe o piata care nu functioneaza si daca reprezinta mai mult de 5% din piata respectiva;
  •  efectele negative asupra comertului  – atunci cand investitiile care cresc capacitatea de productie pe o anumita piata  sunt incurajate prin acordarea de ajutoare  de stat, apare riscul ca productia sau investitiile in alte regiuni ale UE sa fie afectate in mod negativ.

Dupa ce stabileste faptul ca ajutorul este necesar pentru a stimula efectuarea investitiilor in regiunea respectiva, Comisia analizeaza efectele pozitive si efectele negative ale ajutorului. Comisia poate decide sa aprobe, sa conditioneze sau sa interzica ajutorul.  In ipoteza in care adopta o decizie de conditionare, Comisia stabileste anumite conditii pentru a limita distorsionarea concurentei si a asigura proportionalitatea masurii. In acest sens, poate reduce cuantumul sau intensitatea ajutorului notificat la un nivel considerat proportional si, pe cale de consecinta, compatibil cu piata comuna.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul