In M.Of. nr. 429 din data de 25 iunie 2010 a fost publicata Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 65/2010 privind infiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia. Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, precum si componenta Comitetului Consultativ constituie anexe la Decizie, facand parte integranta din aceasta.

Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii astfel adoptat cuprinde reglementari referitoare, in principal, la:

 • organizarea Comitetului consultativ;
 • atributiile Comitetului;
 • modul de functionare a Comitetului.

Organizarea Comitetului consultativ

Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii functioneaza pe langa Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, ca organism consultativ, fara personalitate juridica.

Comitetul constituie un inalt forum pentru dezbaterea situatiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in cadrul caruia organele de specialitate ale administratiei publice centrale, reprezentantii camerelor de comert si industrie, ai patronatelor si organizatiilor neguvernamentale de reprezentare a intreprinderilor mici si mijlocii, precum si intreprinzatorii pot sa isi exprime punctele de vedere si propunerile sau pot sa isi manifeste interesul, acordul si sustinerea pentru realizarea efectiva a proiectelor, programelor si strategiilor de dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national, regional si local.

Comitetul are urmatoarea componenta:

 • presedintele Agentiei;
 • membrii: reprezentanti ai Agentiei, desemnati de conducerea acesteia, si reprezentanti ai ministerelor, organizatiilor si institutiilor prevazute in anexa nr. 2 la decizie, desemnati de conducerea acestora;
 • secretariatul: reprezentanti ai Agentiei, desemnati de conducerea acesteia.

La sedintele Comitetului mai pot participa, cu acordul presedintelui Comitetului, si invitati din mediul de afaceri sau societatea civila, interesati de subiectele ce urmeaza a fi dezbatute.

Atributiile Comitetului

Comitetul indeplineste urmatoarele atributii principale:

 • dezbate si elaboreaza recomandari in vederea fundamentarii strategiilor privind dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in scopul realizarii Programului de guvernare;
 • dezbate si elaboreaza recomandari privind definirea si implementarea politicilor de dezvoltare si crestere a competitivitatii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in concordanta cu cerintele pietei unice si necesitatile cresterii calitatii produselor, conform standardelor Uniunii Europene, si asigura corelarea cu celelalte politici sectoriale;
 • dezbate si elaboreaza recomandari privind initierea si implementarea de programe pentru stimularea infiintarii sidezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii la nivel national, regional si local;
 • dezbate propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ si administrativ, cu impact asupra infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
 • decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
 • monitorizeaza valorificarea de catre institutiile competente a recomandarilor elaborate de Comitet.

Modul de functionare a Comitetului

Comitetul se intruneste trimestrial in sedinte ordinare, de regula in ultima zi de joi a trimestrului, respectiv in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a majoritatii simple a membrilor Comitetului.

In vederea pregatirii pe probleme specifice a lucrarilor Comitetului, se poate decide constituirea de comisii de specialitate.

Din comisiile de specialitate pot face parte si reprezentanti ai Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, ai organizatiilor internationale active in Romania (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Mondiala sau alte organizatii), reprezentanti ai principalelor banci comerciale din Romania si ai institutiilor de invatamant superior de prestigiu sau ai institutelor de cercetare cu activitate in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii.

Ordinea de zi a sedintelor se intocmeste de catre Secretariatul Comitetului, pe baza propunerilor membrilor, se aproba de presedintele Comitetului si se afiseaza pe site-ul Agentiei cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei.

Recomandarile elaborate de Comitet au rol consultativ si se emit cu votul majoritatii simple a participantilor. In cazul egalitatii de voturi, votul presedintelui Comitetului sau al inlocuitorului acestuia este hotarator.

Concluziile sedintelor Comitetului se aduc la cunostinta publicului, integral sau in extras, de catre Secretariat, prin publicare pe site-ul Agentiei, in termen de maximum 7 zile de la data sedintei, precum si prin transmiterea lor catre mass-media centrala sau locala, dupa caz.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul