In M.Of. nr. 863 din data de 10 decembrie  2009 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, interimar, nr. 5.925/2009 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si desfasurarea cursului de initiere in limba romana si scolarizarea copiilor strainilor si a procedurilor referitoare la elaborarea, aprobarea si distribuirea programelor si manualelor cursului de initiere in limba romana pentru copiii strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si ai cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.

Metodologia privind  scolarizarea, organizarea si desfasurarea cursului de initiere in limba romana priveste copiii minori ai urmatoarelor categorii de persoane:

  •  straini care au dobandit o forma de protectie in Romania, in conformitate cu O.G. nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, cu modificarile si completarile ulterioare;
  •  straini ce au dobandit un drept de sedere in Romania, in conformitate cu O.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
  •  cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai Spatiului Economic European, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Metodologia vizeaza  si copiii straini minori neinsotiti care au dobandit sau au solicitat drept de protectie/sedere in Romania.

In vederea participarii la cursurile de initiere in limba romana, se depune la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti sau la sediile centrelor teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari  o cerere  de catre unul dintre parinti sau reprezentantul legal  insotita de copia legalizata a documentului de identitate.

Inscrierea la cursurile de initiere in limba romana se realizeaza, de regula, in perioada 15-30 august, inainte de inceputul fiecarui an scolar.

In situatia in care elevii nu pot fi inscrisi, din motive obiective, in perioada 15-30 august, se va putea solicita inscrierea si participarea la curs, in cadrul grupelor deja constituite, pe baza unei cereri speciale adresate inspectoratului scolar organizator.

Cursurile de initiere in limba romana se desfasoara pe durata unui an scolar. Numarul de ore pe saptamana este de 4. Elevii participanti la curs beneficiaza gratuit de manuale.

La sfarsitul cursului de initiere, in perioada 1-15 iunie, elevii vor participa la o sesiune de evaluare a competentelor lingvistice si de stabilire a clasei in care vor fi integrati pentru a urma studiile.

Prin actul normativ adoptat a fost abrogat  Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.709/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind scolarizarea copiilor strainilor care au dobandit statutul de refugiat in Romania si a minorilor refugiati neinsotiti.

 

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul