In M.Of. nr. 627 din data de 6 septembrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 168/2039/2010  pentru completarea Ordinului ministrului  administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Completarile vizeaza procedura de inmatriculare a mijloacelor de transport de catre persoanele care au realizat o achizitie intracomunitara a acestora.

In vederea inmatricularii permanente sau temporare, serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent verifica pe cale  informatica daca persoana care solicita inmatricularea mijlocului de transport achizitionat din alt stat membru al Uniunii Europene este inregistrata in scopuri de TVA, situatie in care nu mai este necesara prezentarea altor documente.

Daca, insa, persoana care a realizat achizitia intracomunitara a mijlocului de transport si  care  solicita inmatricularea acestuia nu este inregistrata in scopuri de TVA, in plus fata de documentele standard solicitate pentru inmatriculare, aceasta trebuie sa depuna, dupa caz:

  • daca mijlocul de transport este nou – formularul “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, prevazut in anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” si “Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora; sau
  • daca mijlocul de transport nu este nou – formularul “Certificat”, prevazut in anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.128/2009.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul