In M.Of. nr. 230 din data de 21 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare (OUG nr. 29/2020).

VASS Lawyers

OUG nr. 29/2020 aduce modificari importante mai multor acte normative si institutie o serie de masuri de protectie economica necesare in contextul pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vizeaza, printre altele:

 • facilitati de creditare pentru IMM-uri;
 • masuri in materie fiscala;
 • masuri privind contractele in derulare;
 • amanarea obligatiei de depunere a declaratiei privind beneficiarul real;
 • amanarea ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice catre UAT-uri/subdiviziuni;
 • posibilitatea de acordare a unui imprumut catre UNIFARM S.A.;
 • posibilitatea unor rectificari bugetare.

Facilitati de creditare pentru IMM-uri

IMM-urile aflate in dificultate vor putea lua credite garantate de stat cu urmatoarele limitari:

 • maximum 80% pentru creditele de investitii, in limita a 10.000.000 lei;
 • maximum 90% pentru creditele pentru finantarea capitalului de lucru in limita mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, in limita a 5.000.000 lei.

Pentru microintreprinderi si intreprinderile mici, pragurile sunt diferite:

 • maximum 90% pentru creditele de investitii, in limita a 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici;
 • maximum 90% pentru creditele pentru finantarea capitalului de lucru in limita mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali si maximum 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici.

Perioada de subventionare a dobanzii poate dura pana la 31 martie 2021. Beneficiile se acorda pentru credite de maximum 120 de luni pentru creditele de investitii si 36 luni pentru creditele pentru finantarea capitalului de lucru.

Creditele se acorda in conditiile in care beneficiarii nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului.

Masuri in materie fiscala

Termenul limita pentru plata taxelor locale (pentru cladiri, terenuri si mijloace de transport) si pentru primirea bonificatiilor a fost amanat pentru 30 iunie inclusiv, fata de termenul care era stabilit initial pentru 31 martie.

Termenul pentru notificarea intentiilor de a beneficia de masura restructurarii obligatiilor fiscale bugetare este prelungit de la data de 31 martie 2020, pana la data de 31 iulie 2020. Solicitarea de restructurare se poate depune pana la 30 octombrie 2020, in loc de 31 iulie 2020.

Pentru obligatiile fiscale care vor deveni scadente in aceasta perioada nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, acestea nefiind considerate obligatii fiscale restante pentru inca 30 de zile de la incetarea starii de urgenta.

Se suspenda de drept si fara alte formalitati sau, dupa caz, nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala.

Cu toate acestea, operatorii economici sunt incurajati sa achite impozitul pe profit prin acordarea unei bonificatii de 5% sau, in unele cazuri de 10% pentru plata la termen, astfel cum au fost acestea prevazute prin OUG nr. 33/2020.

Masuri privind contractele in derulare

IMM-urile care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta si care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pe perioada starii de urgenta pentru (i) serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet; (ii) chiria pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

De aceasta facilitate beneficiaza si:

 • membrii profesiilor care indeplinesc servicii de interes public (e.g. formele de exercitare a profesiei de notar public, de avocat si de executor judecatoresc);
 • cabinetele medicilor de familie si cabinetele stomatologice in care isi desfasoara activitatea, in orice forma, cel mult 20 de persoane;
 • federatiile sportive nationale si cluburile sportive care detin certificat de identitate sportiva, a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice.

In contractele in derulare (cu exceptia celor avand ca obiect serviciile de utilitati si chirie pentru sediile sociale/secundare), incheiate de IMM-uri poate fi invocata forta majora impotriva acestora numai dupa incercarea dovedita de renegociere a contractului.

Se prezuma a constitui caz de forta majora, imprejurarea imprevizibila, absolut invincibila si inevitabila care rezulta dintr-o actiune a autoritatilor in aplicarea masurilor impuse de prevenirea si combaterea pandemiei si care a afectat activitatea IMM-ului, atestata prin certificatul de situatie de urgenta. Prezumtia poate fi rasturnata de partea interesata prin orice mijloc de proba. Nu vor fi insa imprevizibile masurile luate de autoritati in conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenta.

Penalitatile stipulate pentru intarzieri in executarea obligatiilor decurgand din contractele incheiate cu autoritatile publice de catre IMM-uri nu se datoreaza pentru durata starii de urgenta.

Masuri privind profesii care indeplinesc servicii de interes public

Membrii profesiilor care indeplinesc servicii de interes public (e.g. formele de exercitare a profesiei de notar public, de avocat si de executor judecatoresc) sunt obligati sa ia masurile sanitare si de protectie necesare in vederea asigurarii continuitatii activitatii, sub sanctiunea excluderii din profesie.

Salariatii acestor forme de exercitare a profesiilor care refuza indeplinirea sarcinilor de serviciu astfel incat nu se poate asigura desfasurarea in conditii optime a activitatii, nu vor avea acces la beneficiile de asistenta sociala sau la alte facilitati ce vor fi acordate pe durata starii de urgenta.

Amanarea obligatiei de depunere a declaratiei privind beneficiarul real

Obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real in domeniul spalarii banilor se suspenda pe perioada starii de urgenta, iar termenul de depunere se prelungeste cu 3 luni dupa incetarea acesteia.

Amanarea ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice pentru UAT-uri/subdiviziuni

Plata ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice din venituri rezultate din privatizare catre UAT-uri/subdiviziuni se poate amana, la cererea acestora, pe o perioada de 3 luni, fara dobanzi sau penalitati de intarziere. Creditele vor fi prelungite in mod corespunzator prin mutarea datelor de scadenta.

De la aceasta facilitate sunt excluse imprumuturile pentru care sunt inregistrate restante.

Imprumut catre UNIFARM S.A.

OUG nr. 29/2020 reglementeaza posibilitatea si conditiile in care Ministerul Finantelor Publice poate acorda, la solicitarea Companiei Nationale UNIFARM S.A., un imprumut, in limita sumei de 1.150.000 mii lei, pe o perioada de 6 luni.

Posibilitatea unor rectificari bugetare

In mod derogatoriu si pentru a se putea asigura fondurile necesare pentru aplicarea masurilor de combatere si prevenire a raspandirii infectarii cu coronavirusul COVID-19, in anul 2020 se pot promova rectificari bugetare in primul semestru al anului.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul