In M.Of. nr. 201 din data de 27 martie 2012 a fost publicata Legea nr. 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic.

Actul a intrat in vigoare la data de 30 martie 2012.

Legea privind desfasurarea activitatilor de picnic cuprinde dispozitii, in principal, cu privire la:

 • domeniul general de aplicare;
 • desfasurarea activitatilor de picnic;
 • obligatiile persoanelor fizice care desfasoara activitatea de picnic;
 • contraventiile si sanctionarea acestora.

Domeniul general de aplicare

Legea nr. 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic (denumita in continuare “Legea”) se aplica tuturor activitatilor de picnic care sunt desfasurate pe domeniul public ori privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

Dispozitiile Legii se completeaza cu dispozitiile privind protectia mediului, silvicultura, reciclarea deseurilor si turismul.

Desfasurarea activitatilor de picnic

Ca regula, este interzisa desfasurarea activitatilor de picnic in alte zone decat:

 • zonele special amenajate, respectiv zonele dotate cu utilitati si facilitati pentru desfasurarea activitatilor de picnic si in care aprinderea focului este permisa si/sau
 • zonele indicate pentru activitatile de picnic, respectiv zonele indicate in planurile de zonificare ale parcurilor aflate in intravilanul localitatilor, precum si zonele limitrofe padurilor situate in intravilanul localitatilor, in care sunt permise activitati de picnic, cu exceptia aprinderii focului.

Activitatile de picnic sunt acele activitati de recreere de afluenta publica, desfasurata in zone de afluenta publica consacrate pe domeniul public ori privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale, de catre una sau mai multe persoane si care presupune consumul de bauturi si/sau alimente, precum si, dupa caz, aprinderea ori nu a focului.

Prin exceptie, activitatile de picnic se pot desfasura si in alte zone, insa doar in conditia in care se organizeaza evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii.

Obligatiile persoanelor fizice care desfasoara activitatea de picnic

Persoanele fizice care desfasoara activitatea de picnic au urmatoarele obligatii:

 • sa nu distruga, modifice ori sa degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, constructiile, imprejmuirile sau orice alte amenajari aflate in perimetrul zonelor special amenajate si al celor indicate pentru activitatile de picnic;
 • sa arunce deseurile doar in locurile special amenajate;
 • sa depuna selectiv deseurile de ambalaje in containerele inscriptionate corespunzator categoriei de deseuri, in conformitate cu regulile privind colectarea selectiva;
 • sa aprinda focul doar in locurile special amenajate si sa il supravegheze in permanenta;
 • sa respecte orarul de desfasurare a activitatii de picnic corespunzatoare zonei respective;
 • sa lase locul in care au desfasurat activitatea de picnic curat si nealterat;
 • sa parcheze autovehiculele doar in zonele special amenajate in acest scop;
 • sa foloseasca pentru satisfacerea necesitatilor fiziologice doar locurile special amenajate;
 • sa nu foloseasca produse de igiena personala la o distanta mai mica de 30 m fata de cursurile de apa;
 • sa nu spele obiectele care au deservit activitatii de picnic in apele din vecinatatea zonei special amenajate pentru activitatile de picnic sau a zonei indicate pentru activitatile de picnic; imprastierea pe sol a apei uzate rezultate in urma activitatii de picnic sau varsarea acesteia in apele din vecinatatea zonei special amenajate pentru activitatile de picnic ori a zonei indicate pentru activitatile de picnic sunt interzise;
 • sa nu hraneasca animalele salbatice;
 • sa nu indeparteze, sa nu raneasca ori sa nu distruga plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural si/sau construit;
 • sa nu posteze semne sau mesaje;
 • sa pastreze linistea si sa nu deranjeze comunitatile locale, viata salbatica sau alti vizitatori;
 • sa nu arunce tigari, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse in alte locuri decat in cele special amenajate;
 • sa respecte ordinea publica si bunele moravuri, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
 • sa nu desfasoare activitati de picnic in afara zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic si/sau a zonelor indicate pentru activitatile de picnic.

Contraventiile si sanctionarea acestora

Urmatoarele fapte ale persoanelor fizice constituie contraventii si se sanctioneaza astfel:

 • nerespectarea obligatiei persoanelor fizice care desfasoara activitatea de picnic de a nu distruge, de a nu modifica ori de a nu degrada panourile informative, marcajele, indicatoarele, constructiile, imprejmuirile sau orice alte amenajari aflate in perimetrul zonelor special amenajate si al celor indicate pentru activitatile de picnic se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei; de asemenea, cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si neexecutarea de catre persoanele fizice care desfasoara activitati de picnic a obligatiei de a depune selectiv deseurile de ambalaje in containerele inscriptionate corespunzator;
 • nerespectarea de catre persoanele fizice care desfasoara activitati de picnic a obligatiei de a arunca deseuri doar in locurile special amenajate se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei;
 • neexecutarea de catre persoanele fizice care desfasoara activitati de picnic a obligatiei de a depune selectiv deseurile de ambalaje in containere inscriptionate corespunzator se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei;
 • nerespectarea de catre persoanele fizice care desfasoara activitati de picnic a obligatiei de a aprinde focul doar in locurile special amenajate si de a-l supraveghea in permanenta se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
 • neexecutarea de catre persoanele fizice care desfasoara activitati de picnic a obligatiilor de a lasa locul in care au desfasurat activitatea de picnic curat si nealterat, de a nu arunca tigari, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse in alte locuri decat in cele special amenajate si de a respecta ordinea publica si bunele moravuri se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 3.000 lei;
 • neexecutarea de catre persoanele fizice care desfasoara activitati de picnic a obligatiilor de a respecta orarul de desfasurare a activitatii de picnic, de a parca autovehiculele doar in zonele special amenajate, de a folosi pentru satisfacerea necesitatilor fiziologice doar locurile special amenajate, de a nu folosi produse de igiena personala la o distanta mai mica de 30 m fata de cursurile de apa, de a nu spala obiectele care au deservit activitatii de picnic in apele din vecinatatea zonei special amenajate sau a celei indicate pentru activitatile de picnic si de a nu imprastia pe sol  sau in apele din vecinatatea zonei respective apa uzata rezultata in urma activitatii de picnic se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
 • nerespectarea de catre persoanele fizice care desfasoara activitati de picnic a obligatiilor de a nu hrani animalele salbatice, de a nu indeparta, de a nu rani ori de a nu distruge plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural si/sau construit, de a nu posta semne sau mesaje, de a pastra linistea si de a nu deranja comunitatile locale, viata salbatica sau alti vizitatori se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 400 lei;
 • neexecutarea obligatiei de a nu desfasura activitati de picnic in afara zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic si/sau a zonelor indicate pentru activitatile de picnic se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute se fac de catre reprezentantii Garzii Nationale de Mediu, autoritatile administratiei publice locale si personalul imputernicit al acestora, precum si de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, precum si de catre agentii Politiei locale, conform competentelor stabilite prin lege. Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii. Autoritatile competente au obligatia de a mentiona aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare a contraventiei.

 

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul