In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 314/64 din data de 1 decembrie 2009 a fost publicat Regulamentul (CE) nr. 1177/2009 al  Comisiei din 30 noiembrie 2009  privind modificarea Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului a pragurilor de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii.

Regulamentul a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Fiind direct aplicabil in Romania, Regulamentul modifica pragurile valorice stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu privire la:

  •  transmiterea spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire;
  •  aplicarea  legislatiei achizitiilor publice  contractelor finantate/subventionate cu peste 50% de catre o autoritate contractanta.

Pragurile pentru publicarea anunturilor in JOUE

A. Anunturile de intentie. Pragul de 750.000 euro stabilit prin art. 51 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006  pentru  publicarea anunturilor de intentie referitoare la contractele/acordurile-cadru de furnizare si de servicii nu se modifica. In schimb,  pragul prevazut  de acelasi articol  pentru contractele/acordurile-cadru de lucrari se diminueaza de la 5.000.000 euro la 4.845.000 euro.

B. Anunturile de participare si de atribuire. Pragurile referitoare la publicarea anunturilor de participare si de atribuire, reglementate prin art. 55 alin. (2) si art. 57 alin. (2) din  O.U.G. nr. 34/2006, se modifica dupa cum urmeaza:

  •  pragul de  400.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor sectoriale de  furnizare sau de servicii  se micsoreaza la  387.000 euro;
  •  pragul de 5.000.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor de lucrari se micsoreaza la 4.845.000 euro.

Prin urmare, publicarea in JOUE a anunturilor de participare si a anunturilor de atribuire este obligatorie pentru:

  •  contractul/acordul-cadru nesectorial de furnizare sau de servicii cu o valoare estimata mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro;
  •  contractul/acordul-cadru sectorial de furnizare sau de servicii cu o valoare estimata mai mare decat echivalentul in lei a 387.000 euro;
  •  contractul/acordul-cadru de lucrari cu o valoare estimata mai mare decat echivalentul in lei a 4.845.000 euro.

Se impune sa subliniem faptul  ca termenele  de formulare a contestatiilor sau a actiunilor la instantele judecatoresti, de 10 zile, respectiv de 5 zile, se vor raporta la noile valori estimate ale contractelor/acordurilor-cadru.

C. Contractele de concesiune de lucrari. Pragul de 5.000.000 euro, prevazut de art. 223 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea in JOUE a anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice, a fost de asemenea coborat la 4.845.000 euro.

In mod similar, pragul de 5.000.000 euro impus prin art. 227 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari de catre concesionarii de lucrari publice care nu au calitatea de autoritate contractanta, a  scazut la 4.845.000 euro.

Contractele finantate/subventionate cu peste 50% de autoritatile contractante

Prin noile reglementari s-au modificat si pragurile stabilite prin art. 9 lit. c) si c1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea legislatiei achizitiilor publice in cazul contractelor atribuite de catre operatori economici care nu au calitatea de autoritate contractanta, dar care sunt finantate/subventionate in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta. Aceste praguri au fost diminuate dupa cum urmeaza:

  •  pentru contractele de lucrari, de la 5.000.000 euro la 4.845.000 euro;
  •  pentru  contractele de servicii, de la 200.000 euro la 193.000 euro.

Pragurile exprimate in moneda nationala

Potrivit  Comunicarii Comisiei din data de  2 decembrie 2009, valorile corespunzatoare pragurilor din Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE  si 2009/81/CE sunt exprimate in moneda nationala, astfel:

Prag in EUR           Prag in RON

125 000 EUR          477 688 RON

193 000 EUR          737 550 RON

387 000 EUR         1 478 921 RON

4 845 000 EUR     18 515 168 RON

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul