In M.Of. nr. 296 din data de 17 aprilie 2019 au fost publicate Instructiunile presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1/2019 pentru modificarea Instructiunii presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala (Instructiunile).

Instructiunile modifica conditiile si modalitatile de aplicare a prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice/sectoriale in ceea ce priveste ajustarea pretului contractelor, respectiv revizuirea pretului si actualizarea pretului.

REVIZUIREA PRETULUI CONTRACTULUI

Instructiunile abroga prevederile care reglementau in concret formula de ajustare/revizuire a preturilor contractului de achizitie publica/sectoriala.

Potrivit reglementarii actuale, in vederea ajustarii prin revizuire a pretului contractului, autoritatea/entitatea contractanta va introduce, atat in documentatia de atribuire, cat si in contract, o formula de revizuire a pretului contractului. In cazul in care ajustarea prin revizuire este de tipul unui coeficient de ajustare, iar acesta are valoarea subunitara, pretul contractelor nu se va ajusta prin revizuire.

Autoritatea/entitatea contractanta va aplica formula de ajustare/revizuire la fiecare aplicatie de plata, pe intreaga durata a derularii contractului.

ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI

Pretul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/pret care au suferit modificari, ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile. Noua reglementare elimina precizarea in sensul in care situatia imprevizibila poate sa apara oricand pe perioada derularii procedurii de atribuire, mentinandu-se doar precizarea aparitiei acesteia oricand pe perioada de indeplinire a contractului.

Totodata, Instructiunile modifica situatiile care sunt asimilate situatiilor imprevizibile. Astfel, pe de o parte, in cazul modificarii salariului minim aplicabil, spre deosebire de reglementarea anterioara potrivit careia toata valoarea manoperei era actualizata cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim, conform prevederilor in forma actuala, valoarea manoperei va fi actualizata doar pentru acoperirea cresterii salariului minim.

Pe de alta parte, urmatoarele situatii nu mai sunt reglementate ca situatii asimilate ope legis situatiilor imprevizibile:

  • cresterea preturilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili si energie) care influenteaza pretul ofertei;
  • diminuarea preturilor unor materii prime/materiale/alte produse care influenteaza pretul ofertei in raport cu preturile prevazute in oferta, considerate preturi de referinta;
  • intrarea in faliment sau incapacitatea unuia sau mai multor furnizori declarati in oferta de a mai furniza anumite produse ceea ce duce la obligarea ofertantului de a schimba furnizorul si sa il puna in situatia de a inregistra pierderi materiale.

Instructiunile abroga totodata prevederile care prevedeau in concret formula ce va fi utilizata pentru aplicarea coeficientului de actualizare in cazul unor cresteri ale preturilor resurselor materiale, precum si prevederile care faceau referire la actualizarea preturilor unitare din Lista resurselor semnificative.

Nu in ultimul rand, se precizeaza ca autoritatea/entitatea contractanta poate utiliza concomitent atat revizuirea preturilor din contractul de achizitie, cat si actualizarea acestora.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul