In M.Of. nr. 614 din data de 13 iulie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice (OUG nr. 114/2020).

Modificarile vizeaza inclusiv infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) astfel cum este aceasta reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 (OUG nr. 13/2015).

Modificarile aduse OUG nr. 13/2015 au fost adoptate in contextul reorganizarii Guvernului. Astfel, este reglementata la nivelul OUG nr. 13/2015 trecerea ANAP din subordinea Ministerului Finantelor Publice in subordinea Secretariatului General al Guvernului.

Totodata, se adapteaza organizarea si functionarea ANAP acestei noi subordonari. De exemplu, finantarea ANAP nu se mai asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, ci prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Cu titlu de noutate, OUG nr. 114/2020 stabileste noi atributii in sarcina ANAP, precum:

  • elaborarea si implementarea, in colaborare cu alte institutii implicate in domeniu, a documentelor de politica publica, strategiilor guvernamentale, planurilor, programelor si metodologiilor in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu Programul de guvernare si politica la nivelul Uniunii Europene, adoptate, dupa caz, prin hotarare a Guvernului;
  • elaborarea si implementarea, in colaborare cu alte institutii cu atributii in domeniul achizitiilor publice, a Planului privind profesionalizarea in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin hotarare a Guvernului.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul