In M.Of.  nr.  500 din  data de  20 iulie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 288/2010 privind informarea consumatorilor de catre prestatorii de servicii de transport in regim de inchiriere de autovehicule.

Potrivit Ordinului,  consumatorul are  dreptul de a fi informat in mod complet, corect si precis asupra anumitor elemente obligatorii,  de catre operatorii economici care presteaza servicii de  transport in regim de inchiriere de autovehicule.

Informatiile ce trebuie aduse la cunostinta consumatorului difera in functie de tipul de servicii prestate, respectiv:

 • alte activitati decat transportul in regim de taxi;
 • servicii de transport in regim de inchiriere, fara conducator auto;
 • servicii de transport in regim de inchiriere, cu conducator auto.

Alte activitati decat transportul in regim de taxi

Operatorii economici care presteaza alte activitati decat transportul in regim de taxi sunt obligati sa informeze consumatorul cu privire la minim urmatoarele elemente:

 • numele si prenumele conducatorului auto;
 • numarul autorizatiei de prestare a serviciului;
 • numarul de inmatriculare a autovehiculului utilizat;
 • data urmatoarei verificari tehnice;
 • tipul de carburant utilizat;
 • daca autovehiculul a fost implicat in accidente majore;
 • tariful per kilometru/unitate de timp;
 • cost tarif prestarea serviciului conducatorului auto;
 • cost stationare;
 • cantitatea si costul carburantului utilizat;
 • daca pasagerii sunt asigurati in caz de accident si in ce mod;
 • costurile accesorii traseului utilizat la cererea consumatorului (taxe de autostrada, taxe pod, taxe acces, taxe parcare, taxe trecere bac etc.);
 • costuri de reparatie a autovehiculului ce ii revin consumatorului.

Servicii de transport in regim de inchiriere, fara conducator auto

Complementar informatiilor  minimal obligatorii  mentionate,  operatorii economici care presteaza servicii de transport in regim de inchiriere, fara conducator auto, au obligatia de a informa in prealabil consumatorul prin inmanarea unui exemplar al contractului-cadru utilizat.

Acesta va contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

 • conditiile generale de contractare a serviciului;
 • costurile de inchiriere cu/fara conducator auto;
 • tipul autovehiculului, numar de usi, culoarea, anul fabricatiei;
 • cantitatea de carburant existenta in rezervor;
 • numarul real de kilometri al autovehiculului  inchiriat, prezentat prin rotunjire la 5.000 km;
 • modalitatea detaliata de tarifare, numar de kilometri inclusi  in interiorul localitatii si in afara localitatii;
 • consumul real de carburant  in regim urban/extraurban al autovehiculului;
 • perioada minima si maxima de  inchiriere (pe kilometru sau pe unitate de timp);
 • termenul minim de  inlocuire a masinii  inchiriate cu alta, din cauze tehnice independente de consumator, fara costuri suplimentare pentru consumator;
 • costurile aferente reparatiilor imputabile consumatorului de catre operatorul economic, la  incetarea contractului  si predarea masinii, fara a face obiectul asigurarii, in baza unui deviz intocmit de service-ul autorizat care are contract cu operatorul economic  si acceptat de consumator;
 • modalitatea de predare-primire a autovehiculului;
 • starea generala a autovehiculului in momentul predarii;
 • costurile aferente asigurarilor necesare consumatorului;
 • modalitatea de repartizare a costurilor aferente reparatiilor efectuate din initiativa consumatorului pe durata  inchirierii  si fara de care autovehiculul nu ar mai fi putut fi utilizat conform obiectului contractului;
 • modalitatea de solutionare a neintelegerilor.

Servicii de transport in regim de inchiriere, cu conducator auto

Complementar informatiilor minimal obligatorii mentionate, operatorii economici care presteaza servicii de transport in regim de inchiriere, cu conducator auto, au obligatia de a informa consumatorul cu privire la:

 • precizarea „Acesta nu este TAXI” scrisa cu majuscule, la  inceputul paginii, cu caractere a caror marime este de doua ori mai mare decat restul textului;
 • numele si prenumele conducatorului auto;
 • numarul autorizatiei de prestare a serviciului;
 • numarul de inmatriculare a autovehiculului utilizat;
 • tipul de carburant utilizat;
 • tariful per kilometru/unitate de timp;
 • cost stationare;
 • costurile suplimentare traseului, daca este cazul (taxe de autostrada, taxe pod, taxe acces, taxe parcare, taxe trecere bac etc.);
 • data urmatoarei verificari tehnice;
 • daca autovehiculul a fost implicat in accidente majore;
 • tariful perceput pentru prestarea serviciului efectuat de conducatorul auto;
 • daca pasagerii sunt asigurati in caz de accident si in ce mod.

Informarea consumatorului se va realiza prin intermediul unei plachete afisate la loc vizibil in interiorul autovehicului. Pentru ca informatiile sa fielizibile si usor de citit, marimea fontului utilizat pe placheta va fi Times New Roman 20 Bold.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul