In M.Of. nr. 537 din data de  2 august 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 717/2010  pentru modificarea  si completarea Hotararii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

Potrivit noii Hotarari, Lista standardelor de cost  avand drept elaborator Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului se completeaza cu:

  • Reabilitare drum judetean clasa tehnica III – V;
  • Modernizare drum judetean clasa tehnica III – V;
  • Sistem centralizat de alimentare cu apa in mediul rural.

Tododata, la reglementarea anterioara se adauga trei anexe noi  – Anexa nr. 2.16, Anexa nr. 2.17 si Anexa nr. 2.18  – in care sunt detaliate standardele de cost nou introduse, acestea cuprinzand:

  • Preambul;
  • Domeniu de aplicare;
  • Obiectiv de referinta (prezentare generala, date tehnice, caracteristici esentiale de calcul, planuri si sectiuni caracteristice, etc.);
  • Cost investitie de baza/Cost total.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul