In M.Of. nr. 398 din data de 11 iunie 2009 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 631/2009 pentru modificarea  si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor.

Hotararea Guvernului nr. 1.164/2007 instituie o schema de ajutor destat avand ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor mici si mijlocii, in baza careia pot fi acordate alocari specifice individuale intreprinderilor beneficiare. Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi nu trebuie sa depaseasca 200.000 euro pe durata a trei exercitii fiscale.

Modificarile si completarile vizeaza urmatoarele aspecte:

 •  criteriile de eligibilitate;
 •  lista domeniilor de activitate pentru care se acorda ajutoare de minimis;
 •  procedura de acordare a alocarilor specifice individuale.

Criteriile de eligibilitate

A fost eliminata conditia potrivit careia pentru a beneficia de ajutorul de minimis trebuie ca intreprinderea sa nu fi primit un ajutor ilegal.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis a fost marit de la echivalentul in lei a 5 milioane euro, la echivalentul in lei a 100 milioane euro  in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani, respectiv 2007-2011.

Lista domeniilor de activitate

Lista domeniilor de activitate pentru care se acorda ajutoare de minimis a fost modificata si inlocuita cu lista  prevazuta  in Anexa la Hotararea Guvernului nr. 631/2009. Aceasta cuprinde, printre altele:

 •  productia de tesaturi;
 •  fabricarea articolelor de imbracaminte;
 •  fabricarea produselor din lemn, pluta, paie  si din alte materiale vegetale;
 •  fabricarea articolelor din hartie si carton;
 •  fabricarea celulozei, hartiei si cartonului;
 •  alte activitati de tiparire n.c.a.;
 •  legatorie si servicii conexe;
 •  fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc  si ornamental;
 •  fabricarea sticlei si a articolelor din sticla;
 •  fabricarea materialelor de constructii din argila;
 •  fabricarea de mobila;
 •  fabricarea jocurilor si jucariilor;
 •  fabricarea maturilor si periilor;
 •  facilitati de cazare pentru vacante  si perioade de scurta durata;
 •  activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente  si alte servicii de alimentatie;
 •  activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
 •  activitati de editare a altor produse software;
 •  activitati specializate de curatenie;
 •  spalarea  si curatarea (uscata) articolelor textile  si a produselor din blana.

Procedura de acordare a alocarilor specifice individuale

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de:

 •  investitiile  in active corporale referitoare la:  constructii cu scop industrial, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare; echipamente tehnologice  – masini, utilaje  si instalatii de lucru; aparate  si instalatii de masurare, control  si reglare; mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;
 •  investitiile  in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.

Se iau in considerare  cheltuielile aferente realizarii unei constructii cu scop industrial, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 •  constructia este realizata cu o intreprindere autorizata in domeniu;
 •  intreprinderea beneficiara a proiectului face dovada detinerii  in proprietate a terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia ori detine un drept de uzufruct sau un contract de concesiune ori  inchiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei.

Pentru a fi incluse in investitia eligibila, activele corporale si necorporale trebuie sa fie achizitionate  in conditii de piata. Prin “achizitionarea in conditii de piata” se intelege intocmirea unui dosar de achizitie care sa cuprinda:

 •  cereri de oferta (minimum 3);
 •  ofertele primite (acestea trebuie sa cuprinda datele de identificare ale ofertantului);
 •  un proces-verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii, prin care sa fie justificata alegerea ofertei celei mai convenabile.

Totodata, pentru a fi incluse in investitia eligibila, activele nu vor fi achizitionate in sistem de leasing.

Pentru obinerea acordului de principiu pentru finantare, nu mai este necesara anexarea la cererea-tip a  declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal al  intreprinderii  in sensul  ca aceasta nu a beneficiat de ajutoare ilegale.

Echivalentul in euro al valorii ajutorului de minimis acordat intreprinderii va fi calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data emiterii acordului de principiu pentru finantare.

Au fost modificate  sectiunea B2 din  Formularul nr. 1 la Procedura,“Cerere de acord de principiu pentru finantare”, precum si Formularul nr. 3 „Acord de principiu pentru finantare”.

Dispozitii tranzitorii

Modificarile si completarile mentionate se vor aplica cererilor de acord de principiu pentru finantare depuse dupa data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 631/2009, respectiv dupa data de 11 iunie 2009.

Cererile aflate  in curs de analiza si acordurile de principiu obtinute anterior intrarii  in vigoare a Hotararii se vor supune dispozitiilor legale aplicabile inainte de intrarea in vigoare acesteia.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul