In M.Of. nr. 136 din data de 1 martie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania.

Completarea vizeaza regimul aplicabil micului trafic de frontiera si reglementeaza in principal urmatoarele aspecte:

 • eliberarea permisului;
 • drepturile si obligatiile titularilor;
 • anularea si revocarea permisului;
 • contraventii si sanctiuni.

Eliberarea permisului

Permisul de mic trafic de frontiera se elibereaza de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in tarile terte vecine cu care Romania a incheiat acorduri bilaterale in temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontiera la frontierele terestre externe ale statelor membre si de modificare a dispozitiilor Conventiei Schengen, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L405 din 30 decembrie 2006.

Termenul de eliberare a permisului este de 60 de zile de la data depunerii cererii.

Drepturile si obligatiile titularilor

Permisul de mic trafic de frontiera confera rezidentilor din zona de frontiera dreptul de a trece frontiera de stat comuna, in regim de mic trafic de frontiera.

Totodata, cetatenilor straini titulari ai unui astfel de permis li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor referitoare la:

 • detinerea vizei romane sau, dupa caz, a permisului de sedere valabil;
 • prezentarea documentelor care justifica scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzatoare atat pentru intretinere pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat in care exista siguranta ca li se va permite intrarea.

Titularul permisului are urmatoarele obligatii:

 • sa aiba in permanenta asupra sa documentul, sa nu-l instraineze si sa-l prezinte organelor autoritatilor competente la solicitarea acestora;
 • sa anunte organele politiei de frontiera competente despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului, in termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii; organele emitente ii vor elibera strainului un nou permis in locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, dupa reluarea integrala a procedurii de eliberare.

Anularea si revocarea permisului

Organele care pot anula sau revoca permisul de mic trafic de frontiera sunt:

 • in strainatate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei;
 • in tara, organele politiei de frontiera, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat, sau Oficiul Roman pentru Imigrari atunci cand strainii se afla pe teritoriul statului roman.

Masura anularii permisului se poate lua in urmatoarele cazuri:

 • se constata ulterior ca, la data solicitarii permisului de mic trafic de frontiera, strainii nu indeplineau conditiile prevazute de acordurile care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna;
 • strainii au obtinut permisul pe baza unor documente sau informatii false;
 • strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;
 • strainii au incalcat reglementarile vamale sau cele privind frontiera de stat;
 • strainii au intrat in Romania in perioada de interdictie dispusa anterior.

Revocarea poate fi dispusa in urmatoarele cazuri:

 • strainii nu mai indeplinesc conditiile cerute la acordarea permisului;
 • dupa acordarea permisului de mic trafic de frontiera strainii au fost declarati indezirabili sau impotriva lor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania;
 • strainii recidiveaza in depasirea zonei de frontiera prevazuta pentru micul trafic.

Autoritatea competenta va comunica strainului decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia.

Contraventii si sanctiuni

Impotriva titularului permisului de mic trafic de frontiera se dispune masura sanctionarii contraventionale cu amenda in cuantum de la 600 lei la 1.200 lei si se emite decizia de returnare, in urmatoarele situatii:

 • daca titularul depaseste perioada de sedere stabilita prin acordul care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna;
 • daca titularul depaseste zona de frontiera stabilita prin acordul care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna.

Ordonanta prevede aplicarea masurii sanctionarii contraventionale cu amenda de la 100 lei la 500 lei si in ipoteza in care titularul permisului de mic trafic de frontiera nu isi respecta obligatiile legale, precum si in ipoteza in care nu respecta termenul de declarare a furtului, pierderii, deteriorarii sau distrugerii permisului.

Impotriva titularului permisului poate fi dispusa si masura interzicerii intrarii in Romania in cazurile expres prevazute de Ordonanta.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul