In M.Of. nr. 1321 din data de 31 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 2389/300/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica in anul 2021.

Rata care se utilizeaza pentru calcularea costurilor pe ciclul de viata al achizitiei in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire “costul cel mai scazut” in anul 2021 este de 5,5% (rata de actualizare utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica in anul 2020 a fost de 5,6%).

Aceasta rata este utilizata in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru finantate exclusiv de la bugetul de stat.

In cazul contractelor de achizitie publica finantate din fonduri europene nerambursabile pentru care procedura de atribuire se initiaza in anul 2021, iar criteriul de atribuire este “costul cel mai scazut”, ramane aplicabila rata de actualizare precizata ca recomandare de catre Comisia Europeana in Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, respectiv de 4%/an.

Textul integral al Ordinului nr. 2389/300/2020 este disponibil aici:

https://www.avocat-achizitii-publice.ro/legislatie-achizitii-publice/ordinul-comun-rata-actualizare-2021/

Articole similare

O noua functionalitate in SEAP ce permite publicarea tuturor modificarilor aduse contractelor/acordurilor-cadru

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Citește articolul

Completurile de 3 judecatori in apel pentru dosarele incepute in 2023

In M.Of. nr. 1316 din data de 30 decembrie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 215/2020 privind adoptarea unor masuri in materia alcatuirii completurilor de judecata in apel. Actul normativ mentine suspendata aplicarea dispozitiilor din Legea nr. 304/2004, conform carora apelurile se judeca in complet format din 3 judecatori, cu exceptia …

Citește articolul