In M.Of. nr. 69 din data de 1 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 359/2013 (denumit in continuare „Ordinul”) pentru aprobarea formularelor utilizate in procedura cu privire la cererile de valoare redusa prevazuta de art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Ordinul va intra in vigoare la data de 15 februarie 2013, odata cu Noul Cod de Procedura Civila (denumit in continuare „NCPC”).

NCPC aduce schimbari majore in ceea ce priveste recuperarile de creante, instituind aplicarea unei proceduri speciale pentru cererile de chemare in judecata a caror valoare (fara a se lua in considerare accesoriile, cheltuielile de judecata, etc.) nu depaseste 10.000 lei la data sesizarii instantei. Cererile astfel formulate sunt de competenta judecatoriei.

Atentie insa, procedura speciala are un domeniu de aplicare limitat. Aceasta nu se aplica in materie fiscala, vamala, administrativa si nici in ceea ce priveste raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice. Totodata, aceasta nu este aplicabila in cazul cererilor referitoare la starea civila sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie, mostenire, insolventa, concordat preventiv, procedurile privind lichidarea societatilor insolvabile si a altor persoane juridice, asigurari sociale, dreptul muncii, inchirierea unor bunuri imobile (cu exceptia actiunilor privind creantele avand ca obiect plata unei sume de bani), arbitraj, atingeri aduse dreptului la viata privata sau altor drepturi care privesc personalitatea.

Pentru valorificarea creantei sale, creditorul va putea alege intre aplicarea procedurii speciale sau a celei de drept comun. Specific procedurii speciale este caracterul scris, bazat pe formularele standard puse la dispozitie de Ordin.

Formularul de cerere cuprinde rubrici speciale pentru determinarea cadrului procesual, a valorii pretentiei, precum si a modului de curgere a dobanzilor, in situatia in care acestea sunt solicitate. Totodata, reclamantul va indica in formular probele pe care se sprijina cererea sa, pe care le va anexa acesteia. In acelasi timp, se va specifica daca se doreste o dezbatere orala, iar in caz afirmativ, va arata motivele pentru care opteaza in acest sens.

In aparare, debitorul va completa fie formularul pus la dispozitie de Ordin, fie va raspunde prin orice alt mijloc adecvat, in termen de 30 de zile de la comunicarea cererii. Acesta va indica probele pe care se sprijina, isi va exprima opinia cu privire la dezbaterea orala si va putea formula chiar o cerere reconventionala, caz in care va completa un formular similar celui completat de catre reclamant. In cazul in care debitorul nu raspunde in termen, instanta va pronunta o hotarare in baza celor existente deja la dosar.

Desfasurarea procesului are loc exclusiv in camera de consiliu, in probatoriu putandu-se folosi si alte probe, daca instanta apreciaza ca este necesar. Este de asemenea atributul instantei sa decida daca este sau nu necesara infatisarea partilor pentru solutionarea cererii.

Hotararea judecatoriei va fi data si redactata in termen de 30 de zile de la primirea tuturor informatiilor necesare/incheierea dezbaterilor orale si este executorie de drept. Aceasta va putea fi atacata numai cu apel, la tribunal, in termen de 30 de zile de la comunicare.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul