In M.Of.  nr. 45 din  data de  20 ianuarie  2010 a fost publicata Hotararea Guvernului  nr.  37/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.

Modificarile vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

  •  exceptiile de la obligatia de a infiinta registrul;
  •  termenele de completare a registrului;
  •  contraventiile.

Exceptiile de la obligatia de a infiinta registrul

Potrivit noilor modificari,  nu au obligatia de a infiinta registrul general de evidenta a salariatilor misiunile diplomatice din Romania, respectiv ambasadele, reprezentantele, consulatele generale si consulatele oficiale.

Termenele de completare a registrului

H.G. nr. 37/2010 aduce modificari in ceea ce priveste termenul anterior de 5  zile pentru completarea si transmiterea registrului catre inspectoratul teritorial de munca.

Astfel, la angajarea salariatilor vor fi inregistrate numele, prenumele, codul numeric personal, data angajarii, functia/ocupatia si tipul contractului individual de munca, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.  De asemenea,  la incetarea contractului individual de munca,  angajatorul are obligatia de a inscrie in registru data si temeiul incetarii acestuia.

Registrul modificat se transmite la inspectoratul teritorial de munca cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat, respectiv la data incetarii contractului individual de munca al acestuia.

Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carei raza teritoriala isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

Contraventiile

H.G. nr. 37/2010 introduce doua contraventii noi, dupa cum urmeaza:

  •  neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru anterior inceperii activitatii;
  •  completarea registrului cu date eronate.

Regimul sanctionator presupune, pentru fiecare contract individual de munca neinregistrat,  aplicarea unei amenzi de 1.500 lei, fara ca valoarea cumulata a amenzii, determinata de numarul efectiv de astfel de contracte, sa depaseasca cuantumul de 20.000 lei, iar pentru  completarea registrului cu date eronate o amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul