In M.Of. nr. 393 din data de  10 iunie 2009 a fost publicata Legea nr. 198/2009  privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in M.Of. nr. 776 din 15 noiembrie 2007.

Respingerea prin lege a unei ordonante de urgenta are ca efect incetarea aplicabilitatii ei.

Ordonanta de urgenta respinsa a modificat Ordonanta de urgenta privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica si a celor de concesiune sub doua aspecte:

  •  domeniul de aplicare;
  •  termenul pentru trimiterea documentelor si informatiilor.

Contractele care fac obiectul verificarilor procedurale

Avand in vedere majorarea  in anul 2007 a pragurilor valorice prevazute de OUG nr. 34/2006 pentru aplicarea  procedurii de cerere de oferte, ordonanta de urgenta respinsa a majorat la randul sau pragurile pentru contractele  si acordurile-cadru  care fac obiectul verificarii aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire, dupa cum urmeaza:

  •  contractele de lucrari si contractele de concesiune de lucrari publice – de la 250.000 euro la 500.000 euro;
  •  contractele de servicii si contractele de concesiune de servicii – de la 40.000 euro la 75.000 euro;
  •  contractele de furnizare – de la 40.000 euro la 75.000 euro.

In martie 2009 pragurile pentru aplicarea procedurii de cerere de oferte au fost din nou majorate la 750.000 euro, respectiv la 100.000 euro.

Termenul pentru trimiterea documentelor si informatiilor solicitate de observatori

Ordonanta de urgenta respinsa prevedea faptul ca termenul pentru trimiterea  documentelor si informatiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificarii, solicitate de observatorii desemnati, este de 3 zile lucratoare, fata de reglementarea anterioara care impunea un termen de 3 zile calendaristice.

In concluzie, prin revenirea la reglementarea anterioara, netrimiterea in termen de 3 zile a documentelor si informatiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificarii, solicitate de observatorii desemnati,  constituie contraventie si se sanctioneaza  cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul