In M.Of. nr. 393 din data de  10 iunie 2009 a fost publicata Legea nr. 198/2009  privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in M.Of. nr. 776 din 15 noiembrie 2007.

Respingerea prin lege a unei ordonante de urgenta are ca efect incetarea aplicabilitatii ei.

Ordonanta de urgenta respinsa a modificat Ordonanta de urgenta privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica si a celor de concesiune sub doua aspecte:

  •  domeniul de aplicare;
  •  termenul pentru trimiterea documentelor si informatiilor.

Contractele care fac obiectul verificarilor procedurale

Avand in vedere majorarea  in anul 2007 a pragurilor valorice prevazute de OUG nr. 34/2006 pentru aplicarea  procedurii de cerere de oferte, ordonanta de urgenta respinsa a majorat la randul sau pragurile pentru contractele  si acordurile-cadru  care fac obiectul verificarii aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire, dupa cum urmeaza:

  •  contractele de lucrari si contractele de concesiune de lucrari publice – de la 250.000 euro la 500.000 euro;
  •  contractele de servicii si contractele de concesiune de servicii – de la 40.000 euro la 75.000 euro;
  •  contractele de furnizare – de la 40.000 euro la 75.000 euro.

In martie 2009 pragurile pentru aplicarea procedurii de cerere de oferte au fost din nou majorate la 750.000 euro, respectiv la 100.000 euro.

Termenul pentru trimiterea documentelor si informatiilor solicitate de observatori

Ordonanta de urgenta respinsa prevedea faptul ca termenul pentru trimiterea  documentelor si informatiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificarii, solicitate de observatorii desemnati, este de 3 zile lucratoare, fata de reglementarea anterioara care impunea un termen de 3 zile calendaristice.

In concluzie, prin revenirea la reglementarea anterioara, netrimiterea in termen de 3 zile a documentelor si informatiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificarii, solicitate de observatorii desemnati,  constituie contraventie si se sanctioneaza  cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul