In M.Of. Partea I nr.  311 din data de 12 mai 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

Rolul standardelor de cost

Standardele de cost constituie documente de referinta cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii, finantate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referinta prezentate  in standardele respective.

Standardele se adreseaza:

  •  operatorilor  economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarii lucrarilor de constructii;
  •  ordonatorilor de  credite, pentru fundamentarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii,  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii in conditii de eficienta economica,  ghidare in analiza ofertelor de catre  membrii comisiilor de evaluare in vederea adjudecarii contractelor privind executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii.

Obiective de investitii

Lista standardelor de cost  pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice  prevazuta in anexa nr. 1  cuprinde: sala de sport scolara nivel competitional, centru cultural, bloc de locuinte pentru tineri, reabilitare termica anvelopa bloc de locuinte, modernizare drum comunal clasa tehnica V, reabilitare drum forestier principal, secundar, magistral, drum forestier secundar, scoala cu 8 sali de clasa, gradinita cu 4  sali de grupa, camin studentesc, spital regional de urgenta, spital judetean de urgenta, canale de irigatii impermeabilizare (elaborate pana la 31 martie).

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul