In M.Of. nr. 237 din data de 24 aprilie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Actul normativ a intrat in vigoare la data de 24 aprilie 2013.
Ordonanta a fost adoptata avand in vedere necesitatea aplicarii unor masuri urgente pentru eliminarea blocajelor ce au loc in activitatea curenta a operatorilor din transportul aerian care isi desfasoara activitatea pe o piata concurentiala si care, pana la momentul intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006, respectiv pana la data de 1 ianuarie 2013, nu aveau calitatea de autoritate contractanta.
Astfel, potrivit modificarii, este autoritate contractanta in sensul O.U.G. nr. 34/2006 orice regie autonoma sau companie nationala/societate comerciala cu capital integral sau majoritar detinut de o autoritate contractanta, astfel cum este definita la art. 8 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 sau de catre un alt organism de drept public, cu exceptia transportatorilor aerieni.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul